Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Podmínky podnikání v cestovním ruchu; cestovní kancelář a agentura - maturitní téma z turismu

Podmínky podnikání v cestovním ruchu; cestovní kancelář a agentura - maturitní téma z turismu


Kategorie: Hotelnictví a turismus

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43, Praha 10

Charakteristika: Tato práce je zaměřena na cestovní ruch a turismus, obsahuje základní informace o podnikání v cestovním ruchu, cest. kanceláři a agentuře. Autorce posloužila pro maturitní zkoušku ve školní části na hotelové škole. Vše je jasné a přehledné, bez zbytečností.

Obsah

1.
Podmínky pro podnikání v cestovním ruchu
2.
Cestovní kancelář
3.
Cestovní agentura

Úryvek

"Zájezdem se rozumí kombinace alespoň 2 služeb CER, která trvá po dobu delší než 24 hodina je prodávána za souhrnou cenu, případně je zájezdem nocleh a další služba CER.
Složky CER: ubytování, doprava a ostatní služby- ty služby, které nejsou součástí ubytování ani dopravy. A jejich cena tvoří alespoň 20 % z jejich zájezdu např. stravování, lázeňské služby či wellness, průvodcovské služby….

+ Směrnice EU o souborných službách pro cestování- povinnost předat zákazníkovi potvrzení o zájezdu ( má 9 náležitostí)

Druhy zájezdů:
• Podle území – domácí, zahraniční
• Podle sezony- letní, zimní, mimosezóní
• Podle druhu použitého dopravního prostředku- autobusový, letecký, lodní,…
• Podle tematického zaměření- pobytový rekreační, poznávací, pracovní
• Podle sociologických skupin- pro rodiny s dětmi, pro seniory, pro mládež, ..
• Podle přípravy- katalogový, forfaitový / zájezd na objednávku/


CESTOVNÍ KANCELÁŘ

PODMÍNKY VZNIKU CK:
• Všeobecné- plnoletost, právní způsobilost, trestní bezúhonnost
• Zvláštní- odborná způsobilost (vzdělání, praxe), VŠ, VOŠ, SŠ u oboru CER, VŠ + 1 rok praxe, VOŠ + 3 roky praxe, SŠ + 6 let praxe
• Podnikatelský záměr- vyhotovení podnikatelského záměru (druh CR, druhy služeb CR, zaměření CR)
• Povinné pojištění CK proti úpadku- žadatel musí u některé z pojišťoven pojistit 30 % předpokládaných tržeb své budoucí CK
• Prohlášení o tom, že podnikateli nebylo odebráno živnostenského oprávnění k provozování CK či CA z důvodu platební neschopnosti nebo o porušení živn. Zákona v posledních 5 letech
• Prohlášení o předpokládaném dni zahájení činnosti


POVINNOSTI CK:
• Označit provozovnu, katalog a další propagační materiály, slovy „CK“ nebo „ Cestovní kancelář“
• Informovat účastníky v katalogu úplně, řádně a pravdivě o všech náležitostech zájezdu viz. *
• CK musí mít uzavřené povinné pojištění proti úpadku
• CK musí uzavřít s účastníkem cestovní smlouvu, v ní se CK zavazuje poskytovat účastníkovi dohodnutý zájezd a účastník se zavazuje zájezd zaplatit."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x541ae1dd22c53.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Podminky_v_podnikani.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse