Podnikání

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Autorka se nejprve zamýšlí nad důvody, které vedou člověka k podnikání, těžištěm textu jsou ale varianty podnikání. U každé varianty jsou stručně popsány podmínky vzniku dané společnosti. Uveden je také živnostenský a obchodní zákon, kterým se řídí podnikání v ČR.

Obsah

1.
Proč podnikat
2.
Živnostenský a obchodní zákon
3.
Založení společnosti
4.Typy společností
4.1
Veřejná obchodní společnost
4.2
Komanditní společnost
4.3
Společnost s ručením omezeným
4.4
Akciová společnost
4.5
Družstvo
5.
Závěr
6.
Zdroje

Úryvek

- kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě
- společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem.
- akcionář neručí za závazky společnosti
- může založit buď jedna PO, nebo více osob, přičemž nezáleží na tom, zda jsou PO nebo FO
- při založení a.s. více osobami – zakladatelská smlouva, založení 1 PO – zakladatelská listina

Akcie je cenným papírem, se kterým jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Akcie se považuje za movitou věc, podléhá soudnímu řízení – stejným způsobem výkon rozhodnutí soudu jako u jiné movité věci. Akcionář může s akciemi volně nakládat na rozdíl od podílu na s.r.o.

Podoba akcie:
a) listinné – papír s náležitostmi (firma, sídlo, nominální hodnota akcie, ZK společnosti, zda je akcie na jméno či na majitele, podpisy statutárního orgánu – představenstva)
b) zaknihované – jsou zapsané ve Středisku CP

Forma akcie:
a) na jméno – CP na řad (orderpapir)
- převoditelnost akcie je volnější
- povinnost obch. společnosti, aby vedla seznam akcionářů a každý společník a.s. si může vyžádat po a.s. seznam ostatních akcionářů
- některé společnosti mohou vydávat jen akcie na jméno (banky, burzy, investiční akciová společnost)
b) na majitele – CP na doručitele (au porteur papir)
- na akcii je uveden majitel (PO nebo FO), nezakazuje se obch. zákoníkem převod akcie, ale obch. společnost může omezit převod (k převodu je třeba souhlas orgánu společnosti)
- pokud je akcie listinná, převádí se rubopisem
- pokud je akcie na majitele, převádí se smlouvou o postoupení pohledávky"

Poznámka

Zápočtová práce z předmětu Podnikání - střední podnikatelská škola.
Další neuvedený zdroj práce je www.pravo-cz.blogspot.com.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17834
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse