Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Podnikání v tržních ekonomikách

Podnikání v tržních ekonomikách


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice, Pardubice

Charakteristika: Práce obsahuje stručné vymezení předpokladů podnikání a cíle podnikání v tržních ekonomikách.

Obsah

1.
Předpoklady podnikání
2.
Cíle podnikání

Úryvek

"Předpoklady podnikání:
• Osobní:
o Věk, vzdělání, schopnost organizovat a řídit, rozhodnost, tělesná a duševní kondice
• Podnikatelské
o Komunikace s lidmi, orientace na trhu a v zákonech, morální schopnost
• Zajištění podnikatelských činností
o Sleduje se potřeba a zdroje kapitálu
o Zajištění živnostenských nebo jiného oprávnění
o Vedení účetnictví
o Propagace
o Povinnost vůči státu (daně, pojištění)

Cíl podnikání:
• Hlavní cíl je zisk
• Další cíle:
o Dosažení dobrého jména podniku
o Udržení kvalifikovaných zaměstnanců
o Zvyšování podílu na trhu
o Získávání nových trhů
o Zrychlený vývoj nových výrobků"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x526cac739044d.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Podnikani_v_trznich_ekonomikach.doc (26 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse