Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Podnikatelský plán založení stavební firmy

Podnikatelský plán založení stavební firmy

Kategorie: Podnikatelský záměr

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, Praha 6

Charakteristika: Práce je strukturována jako podnikatelský plán na založení stavební firmy. Obsahuje shrnutí, cíle podniku, popis a předmět podnikání, poslání společnosti, organizační strukturu, zaměstnance, marketing, provozní a počáteční náklady i předpokládaný obrat.

Obsah

1.
Shrnutí
2.
Popis podniku
2.1.
Předmět podnikání
2.2.
Právní forma podnikání
2.3.
Sídlo společnosti
2.4.
Hlavní poslání společnosti
3.
Klíčové osobnosti a organizace
4.
Marketing
4.1.
Výrobek
4.2.
Cena
4.3.
Distribuce
4.4.
Promotion
5.
Vybavení
6.
Provozní náklady
6.1.
Náklady na mzdy
6.2.
Provozní náklady celkem
7.
Počáteční náklady
8.
Předpokládaný obrat

Úryvek

" PROMLČENÍ
- marné uplynutí promlčecí doby
- okamžikem uplynutí promlčecí doby vzniká právo dlužníka vznést námitku promlčení (nezaniká právo)
- námitka musí být vznesena při soudním řízení do pravomocného vynesení rozsudku
- při vznesení námitky zaniká nárok (vymahatelnost u soudu) – ale právo dál trvá ve formě naturální obligace (pokud si to dlužník v budoucnu rozmyslel a zaplatil)
-soud musí námitku téměř vždy akceptovat – existují výjimky (soud může námitku odmítnout)
- §3 občanského zákoníku – když vnesení námitky je v rozporu s dobrými mravy
- pokračuje se dál v soudním řízení, jako by námitka vznešená nebyla
- promlčecí lhůta je lhůta hmotně-právní → nejpozději poslední den lhůty musí být soudu doručena zásilka (žaloba)
X procesně-právní lhůta → stačí, když poslední den lhůty např. pošleme na poště zásilku; nevadí, když to přijde později

SMYSL PROMLČENÍ
= stimulace věřitele k včasnému výkonu jako práv
- dlužník nemá být vystaven nepřiměřeně dlouhou dobu donucujícímu zákroku
= zachování právní jistoty

Promlčují se všechna majetková práva včetně příslušenství, př. pohledávka včetně úroku z prodlení

-některá majetková práva se nepromlčují (výjimky, které stanovuje zákon):
1) právo vlastnické – vydržení
2) právo oprávněného dědice domáhat se vydání dědictví
3)právo žádat vypořádání neoprávněné stavby
Černá stavba – nemáme stavební povolení (ať na svém nebo cizím pozemku)
Neoprávněná osoba – stavba bez souhlasu vlastníka pozemku
Neoprávněná stavba (může být i v dobré víře)
-může dojít k odstranění stavby, přejít do vlastnictví majitele pozemku, zavedení nájmu
→ toto právo nelze promlčet, můžeme se kdykoliv domáhat vypořádání neoprávněné stavby
(žaloba na vypořádání)
4) právo věřitele domáhat se u soudu určení data splatnosti dluhu
-(od okamžiku určení pak běží promlčecí lhůta)
5) právo podílového spoluvlastníka žalovat na zrušení a pořádání podílového spoluvlastnictví
6) právo na výživné (jako celek) - §98 odst. 4 zákona o rodině
X právo na jednotlivou dávku výživného – každá jednotlivá dávka se promlčuje
7) práva z vkladů na vkladových knížkách, vkladních listech nebo jiných formách vkladů

Nepromlčují se:
- nemajetková práva (osobnostní práva, právo na autorství → právo být stále autorem díla)

VZTAH RUČENÍ A PROMLČENÍ
- jestliže dojde k promlčení na straně dlužníka, může námitku vznést i sám ručitel

Promlčecí doba – dělení:
a) dle toho, od kdy začíná běžet
1) objektivní – běží od okamžiku, kdy ke škodné události došlo
2) subjektivní – je vázána na vědomost poškozeného o té události (kdy se o ní dozvěděl a kdo
jí způsobil)

b) podle délky
1) obecná promlčecí doba je 3 roky = objektivní promlčecí doba
2) kratší - jednoletá (u práv z přepravy s výjimkou u práv náhrady škody z přepravy osob)

- dvouletá (vždy subjektivní → práva na náhradu škody nebo vydání bezdůvodného
obohacení (musí to výt způsobeno z nedbalosti)
3) delší – 10 let (vždy objektivní)
- v případě náhrady škody nebo bezdůvodného obohacení, pokud byly způsobeny
úmyslně
+ právo na náhradu škody vzniklé korupčním jednáním (objektivní 10 let, subjektivní
3 roky)
- právo přiznané pravomocným rozsudkem soudu nebo jiného státního orgánu
- právo písemně uznané dlužníkem co do důvodu a výše (= uznání dluhu)
(dlužník si musí být vědom, že uznává již promlčený dluh)

- změna v subjektech nemá vliv na běžení promlčecí doby (když se změní dlužník, neběží nová promlčecí doba, ale ta stará) + i když se změní věřitel"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a schéma o rozsahu cca 2,5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28010
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse