Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Podnikatelský záměr - teorie

Podnikatelský záměr - teorie

Kategorie: Podnikatelský záměr

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se teoreticky zabývá tím, co je podnikatelský plán, jaké má mít náležitosti a jakým způsobem jej psát. Autorka si stanovila nejdůležitější body, které potom samostatně rozebírá.

Obsah

1.
Úvod
2.
Styl
3.
Obsah podnikatelského plánu
3.1
Shrnutí
3.2
Podnik
3.3
Výrobky nebo služby
3.4
Marketingový plán
3.4.1
Světový trh
3.4.2
Domácí trh
3.4.3
Trendy na vašem trhu
3.4.4
Postavení podniku na trhu a jeho konkurence
3.4.5
Klíčoví odběratelé
3.4.6
Klíčový dodavatelé
3.4.7
Marketingový průzkum trhu
3.4.8
Propagace
3.4.9
Distribuce
3.4.10
Cena
3.5
Vedení a organizace
3.6
Materiální zabezpečení
3.7
Finanční požadavky
3.8
Finanční výkazy
3.9
Zakončení investice

Úryvek

"3. Obsah podnikatelského plánu

3.1 Shrnutí

Shrnutí by mělo stručně popisovat podnik, objasňovat rozhodující cíle a vysvětlovat, z jakého důvodu je vlastník podniku osobou schopnou dovést podnik k úspěchu. Ve shrnutí uveďte silné stránky firmy a důvody, proč by se váš návrh měl setkat s podporou. Jsou experti, kteří tvrdí že shrnutí je nejdůležitější část podnikatelského plánu, která obsahuje odpovědi na následující otázky:
• K čemu se použije požadovaný kapitál?
• Jaký je základní obor a cíl podnikání firmy ?
• Jaké nové výrobky (služby) budou poskytovány?
• Základní rozvaha
• Komentář k tržním tendencím (velikost, růst, rozvaha)
• V čem spočívá konkurenční výhoda výrobku, výroby (služby) pro zákazníka?
• Komentář k chování konkurence
• Kdo jsou klíčové osobnosti?
• V jakém stadiu rozvoje se výroba nachází?

3.2 Podnik

Jestliže je podniku dáno nějaké poslání, měl by je podnikatelský plán obsahovat. V nejjednodušším případě je posláním prohlášení o účelu jeho existence, kterým se řídí jeho činnost. Jde o hlavní znak podniku. Poslání by mělo být lehce srozumitelné pro personál, zákazníky, finanční investory atd.
Definování účelu podniku znamená vyjádřit nejen co podnik dělá, ale především vizi, která ho pohání vpřed. Tato představa vyjadřuje náročné, ale dosažitelné cíle spolu s předem stanoveným časovým rozvrhem. Je to vyjádření pozice, kterou chce podnik zastávat v konkurenčním prostředí v budoucnosti. Charakterizujte vlastníka podniku, ať už podnik funguje nebo se teprve zakládá. Je vhodné zmínit se o zámince, která stála u zrodu podniku.
Jestliže podnik již začal fungovat, popište jeho činnost a historii až po současnost, výši obratu, zisku a čistého jmění. Jak si jeho výsledky stojí ve srovnání s konkurencí? Jakých hlavních úspěchů podnik dosáhl? Nezapomeňte na analýzu silných a slabých stránek podniku. Popište, jestli má podnik charakter obchodní společnosti, individuálního podnikatele nebo akciové společnosti. Uveďte všechny případné významné podrobnosti, například to, jestli podnik dosáhl ISO 9000.

3.3 Výrobky nebo služby

Výrobek (nebo služba) by měl být popsán výrazy, kterým bude rozumět i laik. Popis výrobku musí podat vysvětlení, proč budou zákazníci ochotni tento výrobek kupovat a jaké potřeby výrobek uspokojí. Mezi přínosy může patřit snadná použitelnost, pohodlí, bezpečnost, ovladatelnost, výhodnost, vkusnost atd.
Jsou některé z vlastností výrobku unikátní? Uveďte podrobnosti o patentu, registraci designu nebo autorských právech. Existují konkurenční výrobky? Jaké přednosti bude mít výrobek ve srovnání s konkurenčními výrobky? V čem je jeho jedinečnost pro odbyt? Naznačte plány budoucích inovací. Bude později škála výroby rozšířena o další výrobky?

3.4 Marketingový plán

V předchozí části podnikatelského plánu jste již definovali účel podniku. Tento účel je třeba vtělit do marketingových cílů a záměrů. Nejvšeobecněji definovanými cíli jsou dosažení zisků, rostoucího obratu, diverzifikace a zvýšení podílu na trhu. Vaše cíle by měly být kvantifikovatelné, měřitelné, náročné a dosažitelné.
Marketingový plán bývá tradiční slabinou českých podnikatelských plánů. Fond rizikového kapitálu, spol. s r.o. (FRK) věnuje kvalitě marketingového plánu mimořádnou pozornost. Zaměřte proto na tuto část podnikatelského záměru zvláštní úsilí.

3.4.1 Světový trh

Charakterizujte hlavní vývojové trendy na světových trzích v dané oblasti podnikání, nejvýznamnější producenty, jejich stručnou charakteristiku, postavení na trzích, šíři sortimentu, charakteristiku jejich produktů."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7544
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse