Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Podnikatelský záměr v nábytkářském odvětví - diplomová práce

Podnikatelský záměr v nábytkářském odvětví - diplomová práce

Kategorie: Podnikatelský záměr, Strategický management

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem diplomové práce je příprava podnikatelského záměru na základě analýzy interních procesů firmy BMB, spol. s r. o., působící v nábytkářském odvětví. Teoretická část se zaměřuje na definici a strukturu podnikatelského záměru, problematiku procesů a procesního řízení a metody strategické a ekonomické analýzy. Praktická část charakterizuje činnost zvoleného podniku včetně dodání strategické analýzy a rozebírá stav interních podnikových procesů. Navazující oddíl pak formuluje návrhy na rozšíření a vyčíslení podnikových aktivit. Poslední kapitola obsahuje celkové zhodnocení záměru. Práci doplňuje rozsáhlá přílohová část

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1.
Podnikatelský záměr
2.1.1.
Účel podnikatelského plánu
2.1.2.
Zásady pro vypracování podnikatelského plánu
2.1.3.
Struktura podnikatelského plánu
2.1.4.
Vliv účelu podnikatelského plánu na formu a rozsah
2.2.
Procesy
2.2.1.
Členění procesů
2.2.2.
Principy procesního řízení
2.2.3.
Hlavní přínosy procesního řízení
2.3.
Strategické analýzy
2.3.1.
Bostonská matice
2.3.2.
Analýza ABC
2.3.3.
SWOT analýza
2.3.4.
Hodnocení štíhlosti podniku
2.4.
Ekonomická analýza
2.4.1.
Finanční analýza
2.4.1.1.
Ukazatele rentability
2.4.1.2.
Ukazatele likvidity
2.4.1.3.
Ukazatele aktivity
2.4.1.4.
Ukazatelé zadluženosti
2.4.2.
Metody posuzování investičních projektů
2.4.2.1.
Metoda čisté současné hodnoty
2.4.2.2.
Metoda indexu rentability
2.4.2.3.
Metoda vnitřního výnosového procenta
2.4.2.4.
Metoda doby návratnosti investičního projektu
2.5.
Zdroje financování projektu
2.5.1.
Dlouhodobé úvěry
2.5.2.
Finanční leasing
3.
Praktická část
3.1.
Charakteristika nábytkářského odvětví
3.1.1.
Vnitřní faktory konkurenceschopnosti v řízení firmy
3.1.2.
Rozložení hodnoty výroby podle nákladů
3.1.3.
Materiály používané ve výrobě nábytku
3.1.4.
Výrobci ložnicového a bytového nábytku, konkurenti firmy BMB, spol. s r. o.
3.2.
Charakteristika podniku BMB, spol. s r. o.
3.2.1.
Základní údaje
3.2.2.
Historie
3.2.3.
Současnost
3.2.4.
Sortiment firmy BMB, spol. s r. o.
3.2.4.1.
Cenová úroveň
3.2.4.2.
Balení
3.2.4.3.
Záruční a pozáruční podmínky
3.2.5.
Propagace
3.2.6.
Lidské zdroje
3.2.7.
Finanční analýza
3.2.8.
Bostonská matice
3.2.9.
Analýza ABC
3.2.10.
SWOT analýza
3.3.
Analýza stavu interních podnikových procesů
3.4.
Vlastní záměr rozšíření a vyčíslení podnikových aktivit
3.4.1.
Zefektivnění procesů ve stěžejní skupině G
3.4.1.1.
Investice do nového stroje
3.4.1.2.
Zúžení sortimentu
3.4.2.
Skupina D – nový produkt
3.4.3.
Zefektivnění procesů ve stěžejní skupině C
3.4.3.1.
Vystupování pod značkou
3.4.3.2.
Celorepublikové pokrytí
3.5.
Vyhodnocení záměru z pohledu nákladů, přínosů a implementace
3.5.1.
Vyhodnocení investice do nového stroje
3.5.2.
Vyhodnocení zúžení sortimentu
3.5.3.
Vyhodnocení zavedení nové řady STAR
3.5.4.
Vyhodnocení vystupování pod značkou
3.5.5.
Vyhodnocení navrženého celorepublikového pokrytí
4.
Závěr
5.
Přílohy (tabulky a fotografie)

Úryvek

"I. TEORETICKÁ ČÁST

1 PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR
Podnikatelský záměr je základní dokument taktického plánování podniku. Rozpracová-vá představy o jeho budoucnosti, o účelu podnikání, zdrojích a očekávaných výsledcích. De-finuje a kvantifikuje cíle podniku a prostředky k jejich dosažení. Je nástrojem implementace strategie podniku. Je plánem činnosti, prostředkem získávání kapitálu. Plní funkce externí (je nástrojem komunikace s okolím podniku, zejména s potenciálními investory a věřiteli) a funkce interní (je nástrojem plánování a řízení podniku, koordinuje výrobu a prodej, výzkum a vývoj nových výrobků a technologií, zásobování, finanční činnosti). [6]
Abychom mohli komplexně posoudit reálnost a životaschopnost podnikatelského nápa-du, musíme sestavit podnikatelský plán. Je to písemný dokument zpracovaný podnikatelem, popisující všechny podstatné vnitřní a vnější faktory související s podnikatelskou činností. [18]
Každá literatura uvádí jinou strukturu a jinak vymezuje podnikatelský plán a záměr, většinou oba pojmy splývají. Ve své práci považuji tyto pojmy za totožné.

1.1 Účel podnikatelského plánu
Podnikatelský plán by měl sloužit především podnikateli k interním účelům. Často však bývá sestavován komplexně teprve ve chvíli, kdy ho od podnikatele vyžaduje banka, investor nebo budoucí společník.
Uvnitř firmy slouží podnikatelský plán jako plánovací nástroj, podklad pro rozhodovací proces, nástroj kontroly apod., především v případech, kdy podnikatel firmu zakládá a kdy firma stojí před změnami, které mohou mít dlouhodobé důsledky na její chod. Někteří podni-katelé dávají stručný výtah z podnikatelského plánu k dispozici svým zaměstnancům, aby je seznámili se základními cíli. [18]
Externí subjekty analyzují na základě podnikatelského plánu schopnost realizovat podnikatelský projekt, ucházet se o některý druh podnikatelské podpory apod. Kvalitně zpra-covaný podnikatelský plán může významně přispět k získání potřebného kapitálu. [18]

1.2 Zásady pro vypracování podnikatelského plánu
Při vypracovávání podnikatelského plánu bychom se měli řídit obecně platnými pravidly. Jde zejména o to, že externí subjekt bude mít s velkou pravděpodobností k dispozici plány i jiných firem, které na něj chtějí zapůsobit a získat tak finanční prostředky. Z tohoto důvodu je nutné, aby podnikatelský plán byl:
• inovativní
• srozumitelný a uváženě stručný
• logický a přehledný
• pravdivý a reálný
• respektující rizika [18]"

Poznámka

Zpracováno na Fakultě managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně.
Práce obsahuje řadu tabulek, grafů a fotografií, rozsah čistého textu činí cca 35 stran. Důležité pojmy jsou tučně vyznačeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23462
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse