Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Podnikové hospodářství – výpisky ze skript

Podnikové hospodářství – výpisky ze skript

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá podnikovým hospodářstvím. Obsahuje přehledné, heslovité výpisky ze skript k výuce podnikového hospodářství Západočeské univerzity. Představuje základní pojmy. Charakterizuje hlavní ekonomické procesy.

Obsah

1.
Charakteristika nákladů
1.1
Základní věcné vstupy a jejich ekonomický význam
1.2
Členění materiálu
1.3
Členění alternativních voleb
1.4
Činnosti zásobování
1.5
Výrobní činitelé, charakteristika nákladů
1.6
Charakteristika výr. procesů
1.7
Důležité aspekty pojmu "náklad"
1.8
Finanční náklady
1.9
Pojetí hospodárnosti
1.10
Formy hospodárnosti
1.11
Ekonomická efektivnost
1.12
Efektivnost výr. procesů
1.13
Základní funkce nákladů
2.
Vlastní náklady, jejich kalkulace a struktura
2.1
Základní kalkulace
2.2
Vymezení kalkulace
2.3
Členění kalkulace
2.4
Metody kalkulace
2.5
Jednoduché metody
2.6
Fázová metoda
2.7
Stupňová metoda
2.8
Přirážková kalkulace
2.9
Metoda neúplných nákladů
2.10
Režijní náklady
2.11
Koeficient nákladovosti
2.12
Kalkulace N na základě sazeb N na 1 hodinu činnosti
2.13
Zjednodušený výpočet nákladů na zakázku
2.14
Modely struktury vl. N výroby, snižování N
3.
Ceny
3.1
Vývoj typů cen
3.2
Pojetí ceny v tržní ekonomice
3.3
Funkce ceny, druhy cen
3.4
Cenová soustava a její rozvoj
3.5
Cenová informační soustava
4.
Cenové kalkulace
4.1
Úvod do cenových kalkulací
4.2
Propočet ekonom. preference a rovnováhy, kalkulační propočty při vl. výrobě produktů
4.3
Cenové orgány
4.4
Způsoby stanovení ceny
4.5
Tvorba ceny nového výrobku
4.6
Vnitropodnikové ceny
4.7
Statistika cen, rozbory cenového vývoje
5.
Rentabilita
5.1
Rentabilita jako ekonomická kategorie
5.2
Vyjadřování rentability
5.3
Analýza rentability, diagram rentability
6.
Efektivnost
6.1
Přístupy k hodnocení efektivnosti
6.2
Porovnání variant
6.3
Zásady ekonomického hodnocení výr. investic
7.
Střediskové hospodářství
7.1
Zásady tvorby vnitřní organizační struktury
7.2
Pojetí podnikového a VP managementu
7.3
Koncepce VP řízení
7.4
Charakteristika hospodářského střediska
7.5
Hospodářské a nákladové středisko, jejich ekonomická funkce

Úryvek

"2.2 Metody kalkulace
1) Jednoduché metody
a) prosté dělení
-hromadná výroba jednoho druhu výrobku (stejná technologie)
b) dělení s 1 řadou ekvivalentních čísel
-několik druhů výrobků z jedné suroviny + stejná technologie
-výr. se liší jedním parametrem (např. rozměr)
c) dělení se 2 nebo více řadami ekviv. čísel
-diferenciace podle více hledisek (technologie, hmotnost, jiná surovina)
d) přirážková kalkulace
-několik druhů výrobků s různou skladbou N; rozvrhová základna
e) neúplné N
-zjišťuje reálnou část fin. prostředků připadajících na úhradu fix. N a zisku
2) Fázová metoda
-součet podílů N na postupně probíhající fáze výroby
-ve výr. procesech, které nejsou plynulé (jsou realizovány postupnými fázemi)
-předmětem je konečná výroba
-vl. N se zjišťují součtem podílu N za postupně probíhající fáze výroby
3) Stupňová metoda
-součet N výr. procesů, které se skládají z více technologicky samostatných ukončených úseků (stupňů)
-předmětem jsou i polotovary vl. výroby
4) Zakázková metoda
-nositelem nákladů je zakázka
-kritéria sledovaných N z hlediska místa a času jsou druhořadá
-skut. N zjišťujeme až po dohotovení celého výrobku

Další využívané kalkulace
-kalkulace optimálních N - zjišťuje nejnižší dosažitelnou výši Ø N při dané technologii a plném využití kapacity
-kalkulace proporcionálních N - zjišťuje var. N s předpoklade proporcionálního vývoje
-výpočet celk. Ø N - nerozlišujeme N fixní a variabilní
-maticové kalkulační metody - před. pro jednodušší ekonomické analýzy"

Poznámka

Obsahuje tabulky a schémata.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1712
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse