Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Podnikové řízení - otázky ke SZZk 2/2

Podnikové řízení - otázky ke SZZk 2/2

Kategorie: Management

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor státnicových otázek se věnuje podnikovému řízení. Nejprve představuje základní druhy strategií, poté vysvětluje pojmy jako restrukturalizace, reengeneering, či sanace podniku. Zabývá se personálním řízením, charakterizuje jednotlivé styly řízení a zmiňuje se o nových trendech v této oblasti. Rovněž rozebírá etiku v podnikové praxi, popisuje komunikační systémy a v závěrečné kapitole se věnuje motivaci pracovníků. Soubor předchozích otázek naleznete zde Podnikové řízení - otázky ke SZZk 1/2.

Obsah

1.
Strategie podle orientace managementu a tržní strategie
1.1.
Tržně orientovaná strategie
1.2.
Styl řízení v praxi
1.3.
Manažerské dovednosti dle stupňů řízení
1.4.
Manažerská psychologie
1.5.
Manažerská mřížka
1.6.
Marketingový mix
1.7.
Druhy rozhodovacích problémů
2.
Druhy inovačních strategií a konkurenčně orientovaných strategií
2.1.
Inovace
2.2.
Druhy inovačních strategií
2.3.
Konkurenčně orientované strategie
2.4.
Sociální a pracovní skupiny
2.5.
Náplň personálního útvaru
2.6.
Hierarchie cílů
2.7.
Kvadrant cílů
2.8.
Plánovací proces v podniku
2.9.
Vzájemná a týmová vazba
3.
Druhy a princip růstových strategií, jejich využití
3.1.
Faktory ovlivňující podnikovou organizační strukturu
3.2.
Faktory ovlivňující projekci organizačních a řídících struktur
3.3.
Druhy růstových strategií
3.4.
Sociologie podnik
3.5.
Vyhledávání, výběr a adaptace pracovníků
3.6.
Vyhledávání pracovníků
3.7.
Výběr a rozmisťování pracovníků
3.7.1.
Cíl výběru
3.7.2.
Způsoby výběru uchazečů
3.7.3.
Metody výběru
3.7.4.
Proces výběru musí respektovat
3.8.
Adaptace pracovníků
3.8.1.
Hlavní cíle procesů adaptace
3.9.
Marketingový mix – obecné vymezení
3.10.
Etické kodexy
4.
Restrukturalizace, reengineering, transformace, revitalizace, sanace
4.1.
Definice marketingu
4.2.
Komunikační systém v podniku
4.3.
Druhy vnitřní komunikace v podniku
4.4.
Člověk v pracovní prostředí
5.
Personální řízení jako součást celkového řízení podniku
5.1.
Mintzberger - manažerské role
5.2.
Struktury s pružnými prvky – maticová struktura
5.3.
Personální řízení jako součást celkového řízení firmy
5.4.
Personální řízení, řízení lidských zdrojů
5.5.
Nové trendy
5.6.
Vývojové trendy
5.7.
Obecně lez cíle personálního řízení rozčlenit do 4 oblastí
5.8.
Styly řízení
6.
Úkoly a cíle personálních útvarů v podnikové praxi
6.1.
Mintzberger - manažerské role
6.2.
Plochá struktura
6.3.
Strmá struktura
7.
Komunikace a etika v podnikové praxi
7.1.
Proces lze znázornit následujícím schématem
7.2.
Problémy komunikace
7.3.
Vnitřní komunikační systém
7.4.
Vnější komunikační systém
7.5.
Podniková etika
7.6.
Etický kodex
7.7.
Manažerské dovednosti
7.8.
Styly řízení v praxi
7.9.
Divizionální struktura
8.
Motivace a stimulace pracovníků
8.1.
Motivace
8.2.
Stimulace
8.3.
Přístupy k motivaci
8.4.
Hodnocení pracovníků
8.5.
Základní styly řízení
8.6.
Řídící vazby
8.7.
Základní členění podnikových plánů
8.8.
Organizační struktura s pružným prvkem – maticové struktury

Úryvek

"Druhy rozhodovacích problémů
Rozhodovací problém = problém s více než jednou variantou řešení
problém = existence odchylky mezi žádoucím a skutečným stavem (je horší než žádoucí)
Problémy mohou být: a) reálné problémy - již existují
b) potenciální problémy - mohou vzniknout v budoucnu - závisí na vývoji určitých faktorů podnikatelského okolí, které firmu buď ohrožují (možný vzrůst cen surovin, energií, vstup konkurence na trh) nebo přináší firmě příležitosti (vzrůst poptávky, ústup konkurence z trhu, objevení nového výrobku)
- důležité je včas si uvědomit hrozby, resp. Příležitosti a včas na ně reagovat (= prevence pozdějších problémů)"

Problémy ať již rozhodovacích nebo nerozhodovacího charakteru bychom mohli obecně vymezit existenci diference, odchylky mezi žádoucím stavem (standard, norma, plán, to co má být) určité složky okolí rozhodovatele a jejím skutečným stavem.
Přirozeně musí jít o diferenci nežádoucí, tj. že skutečný stav je horší než stav žádoucí.
V mnoha případech mohou být žádoucí hodnoty stavu vymezeny plánem, a to často kvantitativně, tj. v podobě určitých ukazatelů – plánovaný objem produkce, procento reklamací, podíl na určitém trhu, výše zisku, rentability kapitálu apod. Odchylky skutečnosti od plánovaných hodnot, zjištěné kontrolními procesy, pak identifikují problémy, které by měla organizace řešit.
Určité problémy bychom ale mohli označit jako problémy potenciální, které mohou vzniknout v budoucnu. Tyto problémy závisí často na vývoji určitých faktorů podnikatelského okolí, které mohou firmu ohrožovat např. možný vzrůst cen surovin, energií, vstup konkurence na určitý trh, válečný konflikt v určitém regionu apod. , nebo ji mohou naopak přinášet příležitost – objevení nových výrobků a technologií, vzrůst poptávky, ústup konkurence z určitého trhu a další.
Uvědomění si těchto hrozeb nebo příležitostí a včasná reakce na ně (která má opět povahu řešení problému, často inovačního charakteru) znamenají prevenci pozdějších problémů, které by mohly ohrožovat samu existenci firmy.

DRUHY INOVAČNÍCH STRATEGIÍ A KONKURENČNĚ ORIENTOVANÝCH STRATEGIÍ
Inovace
- inovace výrobku je spojená s inovací procesů tak, aby se zvýšení hodnoty pro zákazníka dosáhlo při nižších nákladech.
- inovace výrobku znamená změnu vzhledu nebo designu, vlastností apod.
- termínu inovace je univerzálně používáno pro jakoukoliv změnu ve vnitřní struktuře organizace, výrobku nebo výrobní kapacity (dokonce je některými autory označováno za inovaci i negativní změna, např. opotřebení

Druhy inovačních strategií
- firma může na základě vnitřních a vnějších podmínek volit následující inovační strategie, to znamená způsoby zavádění výrobků."

Poznámka

Některé části jsou shodné jako v prvním souboru otázek. Práce obsahuje schémata a tabulky, rozsah čistého textu je 32 stran. Rozsah jednotlivých otázek je cca 2 - 10 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21811
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse