Podnikový majetek

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje a definuje podnikový majetek a způsoby jeho zkoumání. Poté jej vymezuje a třídí, definuje majetek podniku a popisuje průběh a typy inventarizace majetku. Popisuje bilanci obchodního podniku, tedy rozvahu a kapitál. V poslední řadě také vymezuje podnik, věnuje se agregátním ekonomickým ukazatelům a povinnosti podniků zveřejňovat ekonomické výsledky.

Obsah

1.1
Podnikový majetek
1.2.1.
Metody zkoumání
1.2.1.1
Metody obecné
1.2.1.2
Metody kvantitativní statistiky
1.2.1.3
Metody analytické
1.2.1.4
Hodnocení účinnosti podnikového majetku
2.1
Vymezení pojmu majetek
2.1.1
Třídění majetku
2.1.1.1
Přístupy k třídění majetku:
2.2
Vymezení jmění
2.3
Majetek podniku
2.3.1
Oceňování majetku
2.4
Inventarizace majetku
2.4.1
Fyzická inventura
2.4.2
Dokladová inventura
2.4.3
Proces inventarizace
2.4.4
Druhy inventarizací z hlediska času
2.4.4.1
Průběžná inventarizace
2.4.4.2
Fyzická inventarizace
2.4.4.3
Výsledek fyzické inventarizace
2.4.4.4
Vypořádání inventarizačních rozdílů
3
BILANCE OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ
3.1
Rozvaha podniku
3.1.1
Aktiva (z lat. agere - být činný, činit)
3.1.2
Pasiva (z lat. slovesa pati – trpět, strádat)
3.2
KAPITÁL
3.2.1
Vymezení pojmu kapitál
3.2.2
Vymezení kapitálu podniku
3.2.3
Retrospektivní pohled na pojem kapitál
4
VYMEZENÍ PODNIKU
4.1
Agregátní ekonomické ukazatele podniku
4.1.1
Výnosy
4.1.2
Tržby (sales)
4.1.3
Náklady (cost)
4.1.4
Hospodářský výsledek (profit)
4.1.4.1
Hospodářský výsledek z provozní činnosti
4.1.4.2
Hospodářský výsledek z finanční činnosti
4.1.4.3
Mimořádný hospodářský výsledek
4.2
Povinnost podniků zveřejňovat ekonomické výsledky

Úryvek

"4.1.4.1 Hospodářský výsledek z provozní činnosti

Jeho rozhodující část pochází ze základních, opakujících se činností určitého typu. Tyto operace vystupují ve formě nákladů, (vyžadující spotřebu různých složek aktiv, popř. vznik dluhů) a ve formě výnosů, které ve formě tržeb umožňují reprodukci nákladů. Mezi výnosy a náklady existuje reciproční vztah, umožňující jejich souměřitelnost. V rámci provozní činností však vznikají i takové operace, u nichž reciproční vztah chybí. Tyto operace se projevují pouze jednostranně, buď jako náklad snížení hospodářského výsledku (např. odpis pohledávky při trvalém upuštění od jejího vymáhání, poplatky z prodlení, ale i poskytnuté dary), nebo jako výnos zvýšení hospodářského výsledku (např.přijaté smluvní pokuty apod.). Uvedené operace probíhají zpravidla nepravidelně.

V podniku zvláště zemědělském je běžné, že má na skladě zásoby vlastní výroby, které v daném období vyrobil, ale neprodal, nebo zásoby, které zůstaly pro svoji rozpracovanost vázány ve výrobním procesu (nedokončená výroba). V běžném období vyrobené a neprodané zásoby vlastní výroby představují zvýšení nákladů běžného období, aniž proti nim je ekvivalentní tržba. Protože se předpokládá, že budou prodány v příštím období a je v nich uložen budoucí ekonomický prospěch, zahrne se jejich výše (vykázána v aktivech rozvahy), do výnosu běžného období, kde vyjadřují budoucí příjem peněz.

Opačný případ nastane, když podnik prodá v běžném období výrobky, které vyrobil v běžném období. Tato operace se projeví jako výnos (tržba), proti němuž v běžném období nejsou obsaženy reciproční náklady. Proto se musí tržby za tyto výrobky snížit o náklady, které na ně byly v minulém období vy¨naloženy.


4.1.4.2 Hospodářský výsledek z finanční činnosti

Odráží ekonomický prospěch z rozhodnutí, souvisejícím se zvoleným způsobem financování podniku a jeho finančními operacemi. Najdeme zde položky souměřitelné (tržby z prodeje cenných papírů a vkladů, poměřované s náklady na jejich pořízení), tak náklady či výnosy jednostranné (přijaté úroky, placené úroky, kurzové ztráty a další)."

Poznámka

Vcelku pěkně a logicky udělaná skripta k Podnikovému majetku.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7119
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse