Poetický slovník

Kategorie: Literatura

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o rozsáhlý slovník literárních druhů a žánrů, obrazných pojmenování a stylistických figur a teorie verše a rýmu. Každý z pojmů je nejprve definován, a poté je přiblížen ukázkou.

Obsah

1.
Literární druhy a žánry
1.1
Epika
1.1.1
Bajka
1.1.2
Epos
1.1.3
Pohádka
1.1.4
Fejeton
1.1.5
Legenda
1.1.6
Pověst
1.1.7
Esej
1.1.8
Kyberpunk
1.1.9
Science fiction
1.2
Lyriko-epika
1.2.1
Balada
1.2.2
Poema
1.2.3
Romance
1.3
Lyrika
1.3.1
Píseň
1.3.1.1
Dle původu
1.3.1.2
Dle prostředí
1.3.1.3
Dle funkce
1.3.2
Žalozpěv (elegie)
1.3.3
Satira
1.4
Drama
1.4.1
Tragédie
1.4.2
Komedie
1.4.3
Opera
1.4.4
Činohra
1.4.5
Muzikál
2.
Obrazná pojmenování a stylistické figury
2.1
V širším smyslu
2.1.1
Epiteton
2.1.2
Příměr (přirovnání)
2.1.3
Paralelismus
2.1.4
Antiteze
2.2
V užším smyslu - tropy
2.2.1
Metafora
2.2.2
Personifikace
2.2.3
Metonymie
2.2.4
Synekdocha
2.2.5
Eufemismus
2.2.6
Perifráze
2.2.7
Oxymóron
2.2.8
Ironie
2.2.9
Sarkasmus
2.3
Stylistické
2.3.1
Syntaktické
2.3.1.1
Asynteton
2.3.1.2
Polysynteton
2.3.1.3
Paranteze
2.3.1.4
Hendvaidis
2.3.1.5
Zeugma
2.3.1.6
Elipsa
2.3.2
Vzniklé hromaděním
2.3.2.1
Hromaděním hlásek
2.3.2.1.1
Zvukosled
2.3.2.1.2
Aliterace
2.3.2.1.3
Paronomázie
2.3.2.1.4
Kalambúr
2.3.2.2
Hromaděním slov
2.3.2.2.1
Epizeuxis
2.3.2.2.2
Epifora
2.3.2.2.3
Epanastrofa
2.3.2.3
Hromaděním struktur
2.3.2.3.1
Paralelismus kladný
2.3.2.3.2
Paralelismus záporný
2.3.2.4
Hromaděním významů
2.3.2.4.1
Pleonasmus
2.3.2.4.2
Tautologie
2.3.2.4.3
Amplifikace
2.3.2.4.4
Anafora
2.4
Řečnické
2.4.1
Řečnická otázka
2.4.2
Řečnická odpověď
2.4.3
Apostrofa
2.4.4
Aposiopese
3.
Teorie verše a rýmu
3.1
Časoměrný verš
3.2
Bezrozměrný verš
3.3
Sylabotónický verš
3.3.1
Daktylský
3.3.2
Trochejský
3.3.3
Jambický
3.3.4
Daktylotrochejský
3.4
Sylabický verš
3.5
Tónický verš
3.6
Volný verš
3.7
Rým
3.7.1
Sdružený
3.7.2
Střídavý
3.7.3
Přerývaný
3.7.4
Obkročný
3.7.5
Postupný
3.8
Ustálené básnické formy
3.8.1
Gazel ( a a b a c a d a )
3.8.2
Rondel ( a b ba aba b abbaa )
3.8.3
Balata
3.8.4
Rondó
3.8.5
Villonská balada
3.8.6
Sonet (znělka)

Úryvek

“EPOS

- žánr veršované epiky. Rozsáhlá báseň s dějem zvolna probíhajícím, rozlévajícím se do epické šíře zevrubnými popisy, četnými epizodami, rozsáhlými přirovnáními. Podle tematiky se rozlišuje epos na hrdinský (Epos o Gilgamešovi), popřípadě rytířský (Alexandreis), epos duchovní (Božská komedie), epos historický (Osvobozený Jeruzalém), epos idylický (Pan Tadeáš), zvířecí, romantický, mýtický, dvorský, moderní atd.
V novověké literatuře epos poklesl na úrovni. Způsobil to zvláště rozvoj románu, kde vznikají epopeje, podávající mnohovrstevný vývojový obrat dané epochy i s významnými událostmi a množstvím postav.

Můj básník vlevo šel, když na okraji
my s Gervona dali jsme se střásti,
a já se za ním pustil těmi kraji,
Po pravé ruce byly nové strasti,
mrskači noví, krutí jako vrazi,
jichž pln byl dolů žleb ten do propasti.
Hříšníci dole na dně byli nazí;
někteří proti nám se ubírali,
s námi, však rychleji, šli jiní hrází,
jak Římané to nařízení dali,
že v Milostném létě, v poutním čase,
kdy velké davy po mostě se valí,
proud jeden čelem k hradu ubírá se,
l svatému Petru namířeno má-li,
a druhý proti němu kráčí zase.
Rohaté běsy shléď jsem z tmavé skály
vždy tu a tam se biči rozháněti,
jimiž je zezadu zle bičovali.
Ach, jak jim paty zdvihnou se a letí
při první ráně! Ani jeden zády
nevyčkal věru ani druhé ani třetí!
Když jsem tak šel a jednoho z té řady
mé oči potkaly, já zarazím se:
„Už dřív jsem někde viděl toho tady!“
Abych jej poznal, v chůzi zastavím se.
Stát zůstal sladký vůdce, svoluje mi,
abych šel trochu zpět po strmé římse.
Myslil ten šlehaný, že skryje se mi,
když skloní tvář, však platno mu to málo.

(- Dante Alighieri, Zpěv osmnáctý, Božská komedie)"

Poznámka

Několik málo ukázek chybí.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14212
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse