Poetika a versologie - tahák


Kategorie: Nauky o českém jazyce

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovaný tahák, který se zaměřuje na vysvětlení pojmů z poetiky a versologie jako metafora, metonymie, asyndeton, inverze nebo elipsa.

Obsah

1.
Poetika
a) Tropy
b) Figury
2.
Versologie
a) Rým
b) Konsonance
c) Asonance
d) Teze
e) Arze
f) Janeb
g) Daktyl a trockej
h) Metrum

Úryvek

"POETIKA
- rozlišujeme a)tropy, b)figury
- tropy jsou přenášení významu na základě vnější podobnosti, např slunce = pomeranč
a) metafora - zpodobnění na základě vnější podoby
b) metonymie - přenos významu na základě vnitř. souvislosti - černá - smrt
c) synekdocha - přenesení významu na základě části celku - lodě brázdily moře - kýly brázdily moře, nebo část za celek
- figury - způsoby ozvláštění, odchylky od běžného života (vlasy - chochol)
1)syntaktické
a)asyndeton - báseň nebo text kde chybí spojky, např. když jsou naštvaný
rozmrzelý, trapný, ponížený
b) polysyndeton - místa kde je moc spojek, např bylo tam moc psů a koček
a holubů a vran
c) epizenxis - opakování slov, nazdar nazdar, děkuji děkuji
d) gradace - klimax - uspořádání vzestup. směrem podle významu a účinku
e) antiklimax - opačná gradace, zmenšuje se význam a účinek
f) akumulace - nahromadění nějakých větných členů, např. popisuji les a
tak o něm řeknu že je hnusný, temný, černý, chladný....
g) parenteze - vsuvky, např někdo letí oblohou černou (má nové letadlo),
tím rozšíříme rozhled básně"

Poznámka

Ponecháno v původním formátování. Na jedné stránce jsou dva stejné taháky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x462e7cf1d6191.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Poetika_versologie.DOC (52 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse