Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Pohlavní funkce a těhotenství

Pohlavní funkce a těhotenství


Kategorie: Biologie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií, Plzeň

Charakteristika: Práce se zabývá funkcí pohlavních buněk muže a ženy. Práce stručně popisuje pohlavní buňky muže a ženy, účinky, oplodnění a těhotenství.

Obsah

1.
Pohlavní buňka muže
2.
Varlata
3.
Spermatogeneze
4.
Účinky testosteronu
5.
Pohlavní buňka ženy
6.
Vaječníky
7.
Účinky estrogenů
8.
Účinky gestagenů
9.
Oplodnění
10.
Vajíčko
11.
Placenta
12.
Těhotenství

Úryvek

"Pohlavní funkce
- pohlavní buňka = gameta
- pohlavní buňky muže jsou spermie, které se tvoří v semenotvorných kanálcích varlat
- varlata musí být sestouplá z břišní dutiny, protože pro tvorbu spermií- spermatogenezi- je potřebná teplota o 3-4 stupně nižší, než je právě v břišní dutině
- spermatogeneze trvá asi 70 dní a během ní se spermie vyvine morfologicky- hlavička, krček a bičík a také dojde k redukčnímu dělení- meióze- a tím je výsledný počet chromozomů 23- 22 somatických a 1 pohlavní
- spermatogeneze závisí na Sertoliho buňkách, které vyživují zrající spermie a chrání je, Sertoliho buňky jsou pod vlivem FSH
- spermatogenezi řídí testosteron produkovaný Leydigovými buňkami, které jsou pod vlivem LH
- biologické účinky testosteronu:
1. vývoj mužského pohlavního ústrojí u plodu a sestoupení varlat z břišní dutiny
2. v pubertě navozuje růst genitálu a sekundární pohlavní znaky
3. ovlivňuje metabolismus proteinů
4. zvyšuje objem kostní hmoty, ukládání kalcia a ukončuje růst kostí do délky
5. stimuluje produkci erytropoetinu
6. ovlivňuje produkci gonadotropinů a gonadoliberinů
7. má vliv na psychiku- rozhodnost, agresivita"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55bff0684334d.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Pohlavnc_systcm.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse