Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pojišťovnictví - historický vývoj

Pojišťovnictví - historický vývoj

Kategorie: Pojišťovnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Pojišťovnictví - charakteristika tohoto odvětví, pojišťovny (specializované nebo univerzální), dozor nad nimi Vznik a historie pojištění - období, kdy převažuje pojištění v podobě vzájemné pomoci (rysy (pojištění bylo soustředěno v uzavřených skupinách osob z menšinové části společnosti, mělo vzájemnostní charakter a nebyl při něm důsledně oddělen pojistitel a pojistník), tendence (vývoj od všeobecně formulované vzájemné pomoci k její určité konkretizaci a upřesnění okruhu pojistných událostí, vývoj od následného ex post rozvrhu výdajů na pojistná plnění (po vzniku pojistných událostí) k praxi pravidelných pevně stanovených příspěvků pro členy spolků (postupně byly oddělovány prostředky na úhradu pojistných událostí od ostatních prostředků příslušných spolků)), období, kdy pojištění je předmětem podnikání a k pojištění se uplatňuje liberální přístup, období, kdy se v pojištění uplatňují státní zásahy (státní zásahy (dochází postupně ke vzniku a uplatnění sociálního pojištění v jednotlivých zemích, dochází k regulaci komerčního pojištění), nástroje (uplatňují tzv.koncesní princip, zavádějí povinnost tvorby tzv.zabezpečovacích fondů pojišťovacími institucemi, sledují úroveň úrokové míry užívané při kalkulaci tarifu pojistného, užívají tzv.kvótování aktiv), projevují tři cesty rozvoje (specializace již existujících druhů a odvětví pojištění, sdružování (kombinování) již existujících druhů pojištění, vznik zcela nových druhů pojištění, dochází ke změně poměru mezi majetkovým a životním pojištěním ve prospěch životního, které bývá v jednotlivých státech zvýhodňováno např.prostřednictvím nižšího zdanění, neboť je využíváno jako jeden z vnitřních stabilizátorů). Pojištění v našich podmínkách mělo následující charakteristické rysy - existoval monopol jedné státní pojišťovací instituce, pojistné podmínky schvalovala vláda, za výsledky hospodaření pojišťovny odpovídal stát, pojištění průmyslových rizik se delší dobu vůbec neuplatňovalo, neboť vlastníkem výrobních prostředků byl vlastník pojišťovny - stát. Po r.1967 bylo pojištění mikrosféry opět zavedeno, přitom se však vyznačovalo nadsazenými pojistnými tarify - pojistnětechnické přebytky pak byly odčerpávány do státního rozpočtu, v zemědělství se uplatňovalo zákonné pojištění, hospodářské výsledky státní pojišťovny podléhaly vysokému zdanění, státní pojišťovna uplatňovala zjednodušenou pojistnou techniku, provozovala sdružená pojištění, což se pozitivně projevovalo v tarifu pojistného, neboť to vedlo ke snížení správních nákladů (okolo 5% celkového tarifu pojistného), volné prostředky pojistnětechnických rezerv bylo možno investovat pouze v podobě vkladů u státní banky za pevně stanovenou úrokovou míru, státní pojišťovna provozovala poměrně úzký sortiment služeb, s velmi malou možností individuálního přístupu, vysoké úrovně dosahovalo provozování zahraničního pojištění, neboť bylo třeba uchovat konkurenceschopnost a rovnoprávný styk s pojišťovnami na zahraničních trzích.Vývoj pojišťovnictví v ČR po roce 1989. Pojistný trh v letech 1991-2000 - zákon o pojišťovnictví 185/91 Sb, Česká pojišťovna, Allianz, Amsico, ANB, EGAP, Kooperativa, National Neederlanden, Otčina, Česká asociace pojišťoven (ČAP), důležitým zlomem v historii a ve vývoji českého pojišťovnictví je založení České asociace pojistitelů, Kodex etiky v pojišťovnictví, další důležité instituce, které vznikly v souvislosti s vývojem pojistného trhu v ČR (Česká asociace pojišťoven, Česká kancelář pojistitelů, Asociace českých pojišťovacích makléřů, Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí, Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, Mezinárodní asociace dozorčích orgánů v pojišťovnictví). Vývoj počtu pojišťoven na pojistném trhu ČR. Pojistný trh v roce 2001, pojištění domácnosti, povinné ručení, úrazové pojištění a připojištění , pojištění budov, kapitálové životní pojištění, životní pojištění a daně, pojistný trh v roce 2001 v číslech. Pojistný trh v roce 2002, pojistné podvody, ČAP vyhlásila boj, pojistný trh v roce 2002 v číslech. Pojistný trh v roce 2003, pojistný trh v roce 2003 v číslech, skladba trhu dle pojištění. Pojistný trh v roce 2004, pojistný trh v roce 2004 v číslech. Předběžné výsledky pojistného trhu za 1 pololetí roku 2005 - pojistný trh v útlumu, příčiny poklesu (životní pojištění vyčerpáno, pokles tempa růstu u neživotního pojištění, stabilizace pojistného trhu. Vývoj regulace a dozor nad pojišťovnictvím po roce 1989.

"Předběžné výsledky pojistného trhu za 1 pololetí roku 2005
Pojistný trh v útlumu
Česká asociace pojišťoven zveřejnila předběžné výsledky svých členů za první pololetí roku 2005. Po několikaletém období růstu přichází pokles. Co je jeho příčinou?
Předběžné neauditované výsledky členů ČAP ukazují, že v první polovině tohoto roku vybraly pojišťovny od svých klientů 60,3 mld. korun, což je v porovnání se stejným obdobím roku loňského pokles o 0,63 %. Jde sice o nepatrný krůček směrem dolů, ale po několikaletém růstu tohoto odvětví je to určitý náznak stagnace. Negativně působí zejména fakt, že zatímco objem předepsaného pojistného v oblasti neživotního pojištění o 1 % vzrostl, životní pojištění zaznamenalo pokles o více než třičtvrtě miliardy (3,3 %), čímž se snížil podíl životního pojištění na celkovém předepsaném pojistném na 36,9 %. Opět se tak vzdalujeme evropským ukazatelům, kde se poměr životního pojištění k neživotnímu pohybuje zhruba opačným směrem, tj. 60:40 ve prospěch životního.
Příčiny poklesu
Stagnace pojišťovacího odvětví, ve srovnání s vysokými přírůstky v předchozích letech, má několik příčin. V průběhu tohoto roku poklesly základní úrokové sazby na finančních trzích, což mělo přímý dopad na technickou úrokovou míru a výnosy z investic. Bez odezvy nezůstal ani nárůst konkurence ze strany jiných finančních produktů. Zájem o půjčky a spotřebitelské úvěry výrazně stoupá, stejně tak roste obliba hypoték či alternativních forem financování bydlení. Splácení těchto produktů zatěžuje rodinné rozpočty domácností, kterým pak zbývá menší prostor pro další investice do ostatních finančních produktů, tj. i pojistných.
Životní pojištění vyčerpáno
V oblasti životního pojištění také došlo k vyčerpání potenciálu v oblasti jednorázově placených pojištění, které bylo v minulých letech tahounem trhu, zejména v rámci tzv. bankopojištění. Na výsledky v životním pojištění mělo jistý vliv i vyčerpání stimulačního vlivu daňových výhod pro soukromé životní pojištění. Pojišťovny vydaly za loňský rok 2,8 mil. potvrzení o pojistném zaplaceném na toto pojištění, takže značná část občanů tyto výhody již využívá.
Pokles tempa růstu u neživotního
Přestože objem předepsaného pojistného v kategorii neživotního pojištění oproti srovnatelnému období roku 2004 vzrostl, došlo ke zpomalení tempa růstu. Tento jev lze přičítat jednak stagnaci sazeb, tj. cen pojištění, neboť zásadní úprava pojistného u majetkového pojištění byla provedena po povodních v roce 2002 a jednak působením nových konkurentů ze strany zahraničních pojišťoven, kterým se v souvislosti s přistoupením ČR k EU otevřela možnost volně podnikat na našem trhu. Jejich působení bylo citelné zejména v segmentu pojištění průmyslu a podnikatelů.
Stabilizace pojistného trhu
Předběžné výsledky pojišťoven za období prvních šesti měsíců však poukazují i na určitá pozitiva. Vezmeme-li v úvahu, kromě předepsaného pojistného i jiné ukazatele výkonu pojišťoven, dochází ke zvyšování efektivity odvětví a stability pojistného trhu. Velice pozitivním jevem je také 12,5 %ní pokles celkových nákladů na pojistná plnění."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4270
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse