Politická geografie - tahák


Kategorie: Geografie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracovaný tahák na politickou geografii, který představuje rozdělení států podle formy vlády, nebo státoprávního uspořádání. Vysvětleny jsou dále státní hranice, OSN, regionální politické organizace, proces ekonomické integrace a mezinárodní a ssvětové organizace.

Obsah

1.
Politická geografie - definice
2.
Polititická mapa světa
3.
Státní hranice
4.
Státy podle formy vlády
5.
Podle státoprávního uspořádání
6.
Státy podle způsobu vlády
7.
Pobřežní vody
8.
Rozdělení podle ekonomické úrovně
9.
Dělení dle novinářů
10.
Hlavní ekonomické státy světa
11.
Tendence ve světové ekonomice
12.
Proces ekonomické integrace
13.
Vztah mezi člověkem a přírodou

Úryvek

"DĚLENÍ DLE NOVINÁŘŮ-S-sever-produkují přes 80%ekon.produkce světa-1/4-USA, Kanada, Evropa, Rusko, Japonsko, Austrálie, Izrael, JAR J-jih-primér, sekundér, velký rozdíl mezi oblastmi, lidmi, chudoba, války
HLAVNÍ EKON.STÁTY SVĚTA-1)makroregion Kanada, USA 2)Evropa 3)APEC-státy sdružující vých.Asii
TENDENCE VE SVĚTOVÉ EKONOMICE-vytváření nadnárodních společností-CocaCola,McDonald, velký pojem pracovních sil, internacionalizace světového průmyslu, vytváření mezinárodních organizací
OSN-založena po 2.sv.válce-1945-hl.cíl:udržení míru-spolupráce, snaha vyřešit spory pol.cestou-v roce 2006-192 členů, Vatikán-je i není, ale účastní se práce OSN, struktura OSN-valné shromáždění-nejvyšší orgán-všech 192států, zasedání v září-sjíždí se nejvyšší úředníci států, řeší různé konflikty, rozdává studie
1)Rada bezpečnosti-15členů-5stálých-Čína,USA, Francie, VB,Rusko-vyslání jednotek OSN-řeší už válečné konflikty
2)Ekonomická a sociální rada-54členů(také ČR)-mezinárodní ekon., soc.otázky,lidská práva, svolává konference, rozděluje studie 3)Poručenská rada-funguje,existuje, skončila v 1994- ale nezasedá-v potřebě nutnosti může se obnovit její činnost-5stálých členů rady bezpečnosti 4)Mezinárodní soudní dvůr-sídlí v Haague-Nizozemsko,15soudců voleno na 9let-hl.cíl-řešení sporů mezi státy -další sídla:Ženeva,Vídeň, Nairobi
Organizace a fondy pod záštitou OSN-UNICEF-dětský fond, Univerzita OSN-v Japonsku, Dobrovolníci, FAO-organizace pro výživu a zemědělství-sídlo v Římě UNESCO-stará se o přírodu, památky-pro vzdělávání, kulturu, věda, ILO-mezin.org.práce-ochrana zdraví při práci WHO-světová obchodní zdravotní org., WTO-svět.obchodní org.-vznik 1995-usnadňuje obchod, aby se dodržovali pravidla pro obchod-má 135členů"

Poznámka

Tahák je to pouze co do formy obsahového zpracování textu, ne úpravy vzhledu textu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x461a896595226.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Politicka_geografie.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse