Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Politická situace v ČR - esej

Politická situace v ČR - esej


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce formou eseje velmi stručně popisuje momentální politickou situaci v naší republice. Informuje o neuskutečněných reformních krocích politické strany ODS a populistickém jednání strany ČSSD. Zejména poukazuje na rušení poplatků ve zdravotnictví a celkovou ekonomickou nestabilitu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Koaliční program a reformní kroky
3.
Strana ČSSD
3.1.
Populistické kroky
4.
Závěr

Úryvek

"Současná politická situace v České republice je obrazem vyrovnaností koalice a opozice,což se odráží v křehkosti parlamentu.

Současná ekonomická situace ve světě se svým způsobem odráží i v ekonomice české,čehož v současné době využívá opozice ke svým politickým záměrům.Od posledních voleb se ukázala vyrovnanost voličů smýšlejících levicově a pravicově.I když pravice měla větší počet hlasů v podstatě mandáty celé koalice byly proti hlasům opozice vyrovnány.K tomu aby vítězná strana ODS mohla s koalicí vládnout,musela se svými politickými partnery vyjednávat kompromisní řešení,museli mnohdy ze svého programu ustoupit.

Tím vznikl koaliční program,který oslabil reformní kroky vítězné strany ODS.Mnoho reformních kroků nebylo dostatečně vysvětlováno voličům.Řada reformních kroků byla pro obyvatelstvo nepopulární a to především ve zdravotnictví.Mnoho těchto kroků se odráželo na nízko příjmových občanech,jak nižší tak střední vrstvy obyvatel.K tomu aby koalice mohla řadu zákonů prohlasovat celou dobu vyvolávala snahu získávat hlasy opozice k tomu,aby hlasovaly v souladu s koalicí.Z toho vznikají neustálé politické třenice mezi levicí a pravicí a zhoršuje neustále politická situace v České republice.

Levicové strany se několikrát za volební období pokoušely neúspěšně svrhnout pravicovou vládu.A to především zásluhou přeběhlíků ze strany levice se nepovedlo.

Středolevicová strana ČSSD v posledních dnech využila tzv.krizovou ekonomickou situaci,která je v české republice prezentována více než je skutečností.Dobrou vlastní prezentací a poukazování na pravicové nedostatky získali na svou stranu více voličů,což se především odrazilo v krajských volbách,kde dosáhli úspěchu,který sami neočekávali.Využili hlavně nechuť většiny voličů neplatit regulační poplatky ve zdravotnictví.Což v poslední době začala ČSSD praktikovat v rámci působnosti krajských úřadů.

I když je to nesystémový krok,je to krok populistický, na který volič slyší.ČSSD a celá levice využila v posledních dnech i celkové politické nestability v jednotlivých koaličních stranách,vyvolala opět nedůvěru koaliční vládě.Vládě jako takové byla vyslovena nedůvěra a to především hlasy několika rebelujících poslanců v koaličních stranách.Tato politická situace a nestabilita nepomáhá ani podnikatelské sféře,ani finančí situaci v ČR a rozhodně nevytváří dobrý pohled na politickou scénu v době,kdy Česká republika předsedá Evropské unii.Vinu na současnou politickou situaci nesou všechny politické strany a především vládnoucí strana ODS,která se e svém volebním období chovala arogantně a to nejenom na politické scéně,ale i ke svým politickým přívržencům."

Poznámka

Tato práce je subjektivně zabarvená.
Práce obsahuje pravopisné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a11663753c09.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Politicka_situace_vCR.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse