Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Politické strany

Politické strany


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručný referát pojednávající obecně o politických stranách. Stručně charakterizuje jejich vznik a zánik. Zabývá se jejich dělením, i financováním. Práce dále informuje o politickém hnutí, uvádí rozdíl mezi hnutím a politickou stranou. V závěru se zmiňuje o lobbingu.

Obsah

1.
Politické strany - charakteristika
1.2.
Dělení stran
1.3.
Financování stran
2.
Politické hnutí
3.
Lobbing

Úryvek

"Politické hnutí

Má status právnické osoby.
Podle práva mezi politickým hnutím a pol. stranou není rozdíl.
Politologické rozdíly mezi hnutím a stanou:
- Strany předkládají komplexní politický program, zatímco hnutí se zaměřují na konkrétní otázky
- Hnutí nemají vládní ambice
- Mají podstatně méně členů
V České republice působí cca 40 politických hnutí, z nichž žádné však není tak významné jako největší politické strany. Nejznámější z nich jsou hnutí NEZÁVISLÍ a hnutí ZELENÍ.

Lobbying
Lobbying lze definovat jako přesvědčování vlivných lidí o správnosti klientova názoru na určitý konkrétní zákon. Toto přesvědčování musí být etické a transparentní a ve svém výsledku pozitivní pro širokou veřejnost.
Lobbying, který nepoužívá nekalé praktiky a je znám jako hodnověrný zdroj odborných expertíz, by měl být považován za legitimní nástroj k prosazování legislativních změn.
Lobbyisté: Jsou to zástupci ziskového sektoru, i neziskových organizací. Ke své práci používají analýzy návrhů zákonů, vypracování argumentačních podkladů na podporu klienta, kontakt se členy různých komisí a výborů nebo usměrňování veřejné podpory. Za univerzálního lobbyistu lze považovat také média, která mají jak na společnost, tak na politiky obrovský vliv."

Poznámka

Práce obsahuje věcné chyby - lobbying má být lobbing; lobbyisté - má být lobbisté.
Práce s nízkou informační hodnotou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x495e816ce65e0.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Politicke_strany.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse