Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Politické uspořádání světa po roce 1945

Politické uspořádání světa po roce 1945Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Práce se zaměřuje na podrobný referát o rozdělení světa po skončení druhé světové války a počátek studené války.

Obsah

1.
Nová Západní Evropa
2.
Pokus o evropskou spolupráci
3.
Vznik studené války v roce 1947
4.
Evropská myšlenka - úspěchy a obtíže
5.
Vývoj jednotlivých zemí po 2.9.1945
5.1.
Velká Británie
5.2.
Francie
5.3.
Německo
5.4.
USA
5.5.
SSSR
5.6.
Východní blok
5.7.
Mimoevropské státy
6.
Dekolonizace
7.
Poválečná ohniska napětí
8.
Vojenské pakty v třetím světě + mimo Evropu

Úryvek

"Nová Západní Evropa: zpřetrhání všech kulturních a civilizačních hodnot po 2.sv.válce. Někteří historikové tvrdí, že v průběhu bojů odešly elity jednotlivých národů, tím vysvětlují vzniklý marasmus po 2.9.1945. Evropa zaznamená úpadek moci, začíná rozvoj tzv.třetího světa - Amerika, Asie, Afrika. Světovou politiku začínají dirigovat USA. V Evropě jsou zničeny průmyslové oblasti v Německu, Francii, silně klesá produkce, zásoby surovin jsou vesměs vyčerpány. Hlavním rysem je nezaměstnanost, nedostatky v zásobování. Navíc Sovětský svaz ovládl celou východní a střední Evropu /USA nijak nebrání/. Začíná boj dvou ideologií.

Pokus o evropskou spolupráci: 5.6.1947 Marschallův plán, americký státní tajemník, autor jej vyhlásil na Harvardské universitě. Princip: USA budou pokračovat ve finanční pomoci Evropě, vybraným státům. Proti komunismu bojují posilováním ekonomik názorově „slabých“ států. Pro Velká Británie, Francie proti SSSR. Konference v Paříži 12.7.1947 se zúčastnilo 16 států /ČSR odmítlo na poslední chvíli po intervenci Stalina/. Vzniká Výbor pro evropskou spolupráci. Který připraví program na čtyřleté období amer.pomoci, tj.1948-51. 3.4.1948 podepíše Harry Trumann Foreign Assistance Act, poskytne Evropě úvěr ve výši 5 mld.dolarů pro první rok pomoci. Podmínkou je společný akt obnovy, pro nějž byla vytvořena v Paříži 16.4.1948 Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci /OEEC/, signatáři 16 zemí, Spolková republika Německo přistoupila 3.10.1949. USA a Kanada spolupracují jako přidružení členové, od r.1955 se na práci organizace podílely i Jugoslávie a Španělsko.Celkem rozdělí OEEC během let 1948-51 více než 1205 mld dolarů. Evropa peníze využije především na získání surovin, zařízení do výroby a potravin - slouží k hospodářské obnově.
Politické upevnění sfér vlivu představuje předchozí Trumannova doktrína z jara téhož roku, kdy USA podpoří Řecko /občanská válka/ a Turecko /územní požadavky SSSR/ 400 mil.dolary s odůvodněním, že tyto země jsou ohroženy SSSR.

Vznik studené války v roce 1947.

Rada Evropy: hnutí za jednotnou Evropu - protagonisté Winston Churchill, Francouzská rada pro sjednocenou Evropu s Edouardem Herriotem a Nezávislá liga evropské hospodářské spolupráce vytvořená Van Zeelandem v Bruselu. Sloučení v Mezinárodním výboru spolupráce hnutí pro evropskou jednotu 14.12.1947. Rada Evropy vzniká 5.5.1949. Jde o nejstarší mezinárodní politickou organizaci, sídlo Štrasburk /Fr./. Od 21.2.1991 jsme členy také. Činnost rady: lidská práva, sociální otázky, zdravotnictví, demografická oblast, migrace a uprchlíci, životní prostředí, sport, mládež ...

Integrace Západu:
a, Bruselská smlouva o hospodářské, sociální a kulturní spolupráci a o kolektivní sebeobraně z 3/1948. Belgie, Francie, Nizozemsko, Lucembursko, Velká Británie, r.1948
b, NATO 4.4.1949, vojenskopolitická organizace. Belgie, Dánsko, Francie, Niz., Island, Itálie, Kanada, Lucem., Norsko, Portugalsko, V.Británie, USA /Řecko, Turecko - 1952, SRN - 54/. Hlavní stan do r.1960 ve Fontainebleau u Paříže, poté Brusel. SA tímto krokem opustí politiku izolace Monreovy doktríny."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52fa4005100f2.zip (27 kB)
Nezabalený formát:
Politicke_usporadani_sveta.doc (90 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse