Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Politický systém Belgie

Politický systém Belgie


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682, Hradec Králové

Charakteristika: Práce obsahuje referát do hodin základy společenských věd či politologie pojednávající o politickém systému Belgie, blíže zaměřený na formu státu- státní zřízení, státní režim a formu vlády.

Obsah

1.
Belgie
2.
Belgická federace
3.
Legislativní orgány

Úryvek

"Belgie oficiálně Belgické království, je federativní konstituční monarchie s parlamentní formou vlády. Složený stát – skládající se ze členů federace (kantony, provincie), moc panovníka stanovená a omezená ústavou. Vláda odpovědná parlamentu, což je orgán zastupující lid.
Král je hlava státu a nejvyšší představitel výkonné moci, zároveň má zákonodárnou moc společně s Poslaneckou sněmovnou a Senátem a má právo rozpustit poslaneckou sněmovnu. Až do 21. Července 2013 vládl Albert II. Belgický, po něm nastoupil jeho syn Filip Belgický.
Premiér je hlava vlády a současným premiérem je Elio di Rupo.
Kulturně, politicky a sociologicky se Belgie skládá ze tří velkých společenství, nizozemsky mluvících Vlámů a frankofonních Valonů, v zemi žije také menší německá komunita.
Belgická federace se skládá ze 3 společenství, rozdělených podle jazykového principu."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56b6501ae32ab.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Belgie.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse