Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Politický vývoj ČR

Politický vývoj ČRKategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29, Přerov

Charakteristika: Jedná se o seminární práci zaměřenou na politický vývoj ČR. Nejprve jsou shrnuty základní historické mezníky od vzniku samostatného Československa po rok 1989 a dále se práce zabývá politickým vývojem ČR po sametové revoluci, politickými stranami a předními politickými představiteli této doby.

Obsah

1.
Historické mezníky
2.
Vláda Mariána Čalfy
3.
Vláda Petra Pitharta
4.
Vláda Václava Klause
5.
Konec ČSFR
6.
Samostatná Česká republika
7.
Druhá vláda Václava Klause
8.
Přechodná vláda Josefa Tošovského
9.
Vláda Miloše Zemana
10.
Vláda Vladimíra Špidly
11.
Vláda Stanislava Grosse
12.
Vláda Jiřího Paroubka
13.
První vláda Mirka Topolánka
14.
Druhá vláda Miroslava Topolánka
15.
Vláda Jana Fischera
16.
Vláda Petra Nečase
17.
Závěr

Úryvek

"Historické mezníky:

První republika (1918-1938)
Po první světové válce, dne 28. října 1918 došlo ke vzniku Československa.
Jednalo se o demokratický stát. V čele stál prezident T.G.M., později jeho nástupce E. Beneš, jehož abdikací období první republiky skončilo.

Druhá republika (1938-1939)
Vyhlášena 1. října 1938 a trvala pouhých 167 dní. Prezidentem v tomto období se stal 30. listopadu 1938 Emil Hácha.

Válečné období (1939-1945)

Protektorát Čechy a Morava
Jednalo se o část československého území, od 15. března 1939 do 9. května 1945, ilegálně okupovanou nacistickým Německem. Hlavou protektorátu byl tzv. státní prezident. Po celou dobu Protektorátu jím byl Emil Hácha.
Z pohledu mezinárodního a československého práva se jednalo o zamaskovanou formu nelegální anexe, přičemž legální vláda byla exilová vláda v Londýně, vedená Edvardem Benešem.
Slovenský Štát
Jehož čele stál prezident Jozef Tiso.

Poválečné Československo (1945- 1948)
Neboli též třetí Československá republika je období po nacistické okupaci a nástupem komunistů k moci, ted od začátku května 1945 do konce února 1948). Představuje přechod od demokratického státu k totálnímu socialistickému státu orientovanému na Sovětský svaz.
V čele státu stál prezident E. Beneš navrátivší se z exilu v Londýně.
Socialistické Československo (1948-1989)
Československá republika
Komunistický režim zahájit Únorový převrat roku 1948.
Komunistický režim v Československu se vyznačoval absencí svobodných voleb a kolísající úrovní teroru. Nejtvrdší bylo období po převratu a první polovina 50. let, které bylo charakteristické používáním nejbrutálnějších metod stalinismu.
V roce 1953 zemře Stalin v témže roce i dosavadní Československý prezident Klement Gottwald, jehož nástupcem se stal Antonín Zápotocký."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51ab99912b841.zip (97 kB)
Nezabalený formát:
Politicky_vyvoj_CR.doc (501 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse