Politologie-II 2

Kategorie: Politologie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na politologii. Ve druhé části jsou probírány otázky jako co je to antipolitická politika a jaké znáte její formy nebo jak určit antisystémovost strany nebo muslimské komunity v Evropě.

Obsah

10.
Co je to antipolitická politika a jaké znáte její formy?
11.
Charakterizujte antisystémovou politickou opozici ve střední Evropě a uveďte praktické příklady
12.
Jak určit antisystémovost strany, která nemá nelegální politický program ani nepoužívá násilí?
13.
Muslimské komunity v Evropě
14.
Charakterizujte extrémní politickou opozici ve střední Evropě a uveďte praktické příklady

Úryvek

"Analyzujeme-li antisystémové strany, musíme zmínit, jak takovou stranu poznat. Obyčejně se hovoří o dvou činitelích - objektivních a subjektivních. Objektivní faktor zahrnuje hodnocení cílů a názorů takové strany, jejího chování a politické strategie (nejlépe je pozoroval takovou stranu tam, kde má volné ruce k prosazování své politiky, tedy např. vládnoucí komunistickou stranu v komunistické zemi). Subjektivní faktor vyhodnocuje postoj ostatních stran k ní (nazývá situaci, kdy prosystémové strany stranu antisystémovou izolují, nedostatkem vnější legitimity této strany).


(navíc) Jak určit antisystémovost strany, která otevřeně nehlásá cizí ideologii vůči demokracii?

Antisystémová strana = opoziční strana, která:
• chce změnit celý politický systém prostřednictvím „cizí ideologie“ = systém víry, který nesdílí hodnoty politického řádu v němž operuje
• působí - vně systému
- uvnitř systému = respektuje pravidla systému tj. hraje svoji hru dle většiny např. komunistická strana
+ používá úlisné infiltrace a obstrukce
• pokud otevřeně nehlásá „cizí ideologii“ tzn. nelze ji posoudit dle objektivních faktorů tj. ↓ jejich cílů, názorů, politické chování, strategie
• je potřeba zkoumat
• 1) postoje ostatních politických stran k ní = subjektivní faktory
• 2) další faktory - vnitřní organizační strukturu strany
- okolí, v němž se pohybuje (např. spřátelené strany, přidružené organizace, atd.)
- místo v rámci politi. stranic.systému
- funkce, které plní
- analýzu jejích programů
- témata, na kterých profiluje

txt, který vymezuje KSČM jako antisystémovou stranu, která se ovšem otevřeně hlásí k „cizí ideologii“
Konkrétní strana podkopává konkrétní politický režim, v němž existuje a vůči němuž stojí v opozici. Používá k tomu konkrétní ideologii, která je v rámci tohoto konkrétního politického režimu cizí. Konkrétní politická strana usiluje nikoliv o změnu konkrétní vlády, ale konkrétního politického režimu. Vše je skutečně velmi konkrétní, související s praktickou politikou, a ne s teorií demokracie.3
Navíc Sartori přímo neříká, že antisystémová strana musí být vždy stranou, která je v opozici k demokracii. Ona je v opozici k existujícímu politickému režimu
Známe různé nekonsolidované demokracie, liberalizující se nedemokratické režimy či hybridní režimy, „v nichž koexistují vedle několika demokratických institucí nedemokratické instituce ne-kontrolované demokratickým státem“ . Strana, která vy-znává „antipostoj“ proti takovému režimu je antisystémová, avšak nikoliv antidemokratická.
Antisystémová strana uskutečňuje svojí politiku prostřednictvím kroků a činů, které můžeme vidět (slyšet), zaznamenat a popsat. Níže rozebíraná KSČM je toho dobrým příkladem.
Je KSČM antisystémovou stranou?
Hlavním definičním znakem antisystémové strany je to, že „podkopává legitimitu režimu, k němuž stojí v opozici“
- tady nemůže být v případě KSČM žádná pochybnost - strana se hlásí k leninské myšlence, že „buržoazní“ demokracie ve skutečnosti demokracií není, naopak „skutečnou“, „opravdovou“ demokracií je diktatura proletariátu.
- Nemělo by nás přitom zmást, že se komunisté často deklaratorně hlásí k existující, tedy „buržoazní“, demokracii. V případě KSČM totiž musíme rozlišovat mezi oficiálními deklaracemi určenými široké veřej-nosti a vnitrostranickými tiskovinami či prohlášeními vyhrazenými pouze stra-nickým uším.
-
- S tím souvisí další definiční znak Sartoriho antisystémovosti platný pro KSČM, a to snaha změnit nikoliv vládu, nýbrž „samotný systém vlády“
- Tento faktor lze snadno prokázat stejně jako v případě předchozího bodu. Zde je třeba upozornit na jinou věc, kterou je způsob dosažení tohoto cíle. Mnoho mj. politiků (nejen z řad KSČM) totiž tvrdí, že komunistická strana tím, že je součástí právního řádu (registrace Ministerstvem vnitra; má tedy „demokratické“ stanovy) a politického systému (účast ve volbách, přítomnost v parlamentu, zastupitelstvech) ČR, tj. působí „demokraticky“, patří mezi „normální“ strany jako ostatní. K tomu Sartori poznamenává, že
- 1) nejsou tolik podstatné taktiky antisystémových stran (viz mj. rozlišení mezi revoluční a antisystémovou stranou)
- 2) neexistuje rovnítko mezi antisystémovým a „vně-systémovým“
- nemůžeme antisystémovost odvozovat od pravděpodobnosti naplnění cíle takové strany. To, že antisystémová strana pravděpodobně není z různých důvodů schopna změnit „systém vlády“ (Únor 1948 se z mnoha různých vnitropolitických a mezinárodněpoli-tických důvodů těžko může opakovat), neznamená to, že se stává „normální“ stranou jako ostatní (opět častý argument na české politické a publicistické scéně), a že tedy přestává být stranou antisystémovou. Strana podle Sartoriho zůstává antisystémovou, i když je její cíl v podstatě nedosažitelný.
- to ale neznamená, že taková strana přestává být nebezpečná:
- 1) nikdy si nemůžeme být absolutně jisti, že nenastanou příhodné podmínky a možnost uskutečnění cíle se nestane reálná"

Poznámka

výška, Práce obsahuje tabulky o rozsahu cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29350
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse