Politologie II

Kategorie: Politologie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na politologii. V první části se zabývá politickou pozicí a jejími funkcemi, ústavním a právním uchopením politické opozice, výjimkami a specifiky politické opozice ve střední Evropě nebo protestní a odcizenou politickou stranou.

Obsah

1.
Co je politická opozice a jaké jsou její funkce v demokratickém a nedemokratickém režimu?
2.
Vymezte antisystémovou stranu podle Sartoriho a její typologii
3.
Objasněte ústavní a právní uchopení politické opozice
4.
Charakterizujte modely politické opozice podle R. Dahla
5.
Jaké jsou výjimky a specifika politické opozice působící ve střední Evropě?
6.
Jaké jsou cíle a strategie politické opozice podle R. Dahla?
7.
Jaká mohou být kritéria pro typologii politické opozice?
8.
Charakterizujte protestní či odcizenou politickou stranu
9.
Jaké aktivity lze v nedemokratickém režimu označit za opozici a v čem spočívá její specifičnost?

Úryvek

"- Neřeší problémy, ale principy, změnila by celý systém vlády
- Reprezentuje „cizí ideologii“, proto je dané politické zřízení v jejím případě konfrontováno s maximální ideologickou vzdáleností, neboť se jedná o fundamentální ideologickou opozici
- Může/nemusí být revoluční ve své činnosti
- Operuje uvnitř i vně systému s tím, že na jedné straně respektuje jeho pravidla, ale na druhé straně používá úlisné infiltrace a obstrukce
- je chápána jako součást demokratických politických systémů, její ideologické a programové postuláty (předpoklady v dané teorii přijímané za pravdivé) jsou antitezí demokratického politického vývoje

vymezení ze skript PA (Danics, Kamín)
Charakter politické strany nestačí dovozovat pouze na základě postavení strany v rámci stranického systému, neboť je nutné analyzovat i její vztah k politickému systému jako celku, aby vynikly i její zastávané hodnoty a ideové cíle.
- S odkazem na Satoriho“
Antisystémová strana zpochybňuje legitimitu politického systému a jeho schopnost uspokojovat potřeby dané společnosti, a proto usiluje o jeho svržení a nahrazení jiným, z jejího pohledu efektivnějším systémem.
- Neusiluje o kompromis, ale stupňuje požadavky, vyhrocuje problémy a konflikty s cílem vyvolat krizi legitimity systému a přivodit jeho pád.
- Jedná se o ideologickou, fundamentální a nezodpovědnou opozici vůči danému systému, tj. opozici protirežimní. TYPY antisystémových stran

Extrémistická – obhajují (alespoň v rétorice) revoluční dobytí moci, odmítají a neuznávají stávající systém a chovají se aktivisticky.

Extrémní – se objevují v každé politické obci, jež se vyznačuje širokým spektrem politických názorů a postojů. Na obou koncích spektra jsou xtrémní strany, nemusí být programově antixystémové.

!!! Extrémní (tvoří hranici názorového spktra) ≠ extremistická (je na okraji názorového spektra + představuje protirežimní opozici vůči politické obci.)!!!

Izolovaná – tuto stranu neakceptuje veřejné mínění z hodnotových důvodů a vylučuje ji z politického života. Někdy bývá označovaná jako „izolacionistická“ .

- Hranice jsou nejasné
- Ne vždy jsou odmítány stejnou měrou (záleží na místních aktuálních politických/společenských podmínkách)

3. Objasněte ústavní a právní uchopení politické opozice.Objasněte ústavní a právní uchopení politické opozice

Na nejvyšší, tj. ústavní úrovni můžeme v zásadě rozlišit dva hlavní způsoby právního zakotvení politické opozice v demokracii. Za prvé je to konstitucionalizace politické opozice jako takové, za druhé je to konstitucionalizace některých jejích prvků.
První situace je velmi vzácná. Jediným státem v Evropě, jehož ústava explicitně zakotvuje politickou opozici, je Portugalsko. Příslušný článek portugalské ústavy z 25. dubna 1976 zní: „Menšiny mají na základě ústavou a zákona stanovených podmínek právo na demokratickou opozici (čl. 114, odst. 2). Konstitucionalizaci politické opozice najdeme také v některých německých spolkových zemích. První bylo Bádensko-Wúrttembersko, jehož ústava z 18. května 1947 v článku 120 stanovovala podmínky fungování politické opozice mj. tím, že jí nařizovala věcnou a konstruktivní kritiku vlády. Od 70. let 20. století se politická opozice objevila v ústavách řady dalších německých spolkových zemí. Příslušné úpravy lze zhruba tematicky rozdělit do několika okruhů. Za prvé to jsou formální definice politické opozice jakožto podstatné součásti parlamentní demokracie (Berlín, Durynsko, Hamburg, Sasko, Šlesvicko-Holštýnsko) nebo frakce či poslanci, kteří nepodporují vládu (Dolní Sasko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko-Anhaltsko, částečně Sasko). Za druhé to jsou definice úkolů politické opozice: kritika programů a rozhodnutí vlád (Hamburg, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Šlesvicko-Holštýnsko) a vytváření politické alternativy (Hamburg, Šlesvicko-Holštýnsko). Za třetí je to speciální financování politické opozice (Dolní Sasko, Durynsko, Sasko-Anhaltsko). Za čtvrté je to stanovená rovnost šancí vládní většiny a politické opozice (Berlín, Dolní Sasko, Durynsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Šlesvicko-Holštýnsko).
Druhým řešením je konstitucionalizace části politické opozice, nejčastěji v podobě jejího vůdce. Jedná se o návaznost na výše zmíněnou britskou tradici „vůdce opozice", která byla v Británii poprvé právně upravena v roce 1937 v Zákoně o ministrech koruny (The Ministers qf the Crown Acť). Článek 5 tohoto zákona přiznal vůdci opozice plat poskytovaný z prostředků státního rozpočtu a článek 10 zákona defi¬noval samotný pojem „vůdce opozice" ve smyslu poslance Dolní sněmovny, který je šéfem nejsilnější parlamentní strany stojící v opozici k vládě. Na tento model pak navázaly některé bývalé britské kolonie, tedy státy Commonwealthu. Jako příklad lze uvést Maltu, jejíž ústava z 21. září 1964 upravuje v článku 90 ustavování a postavení vůdce opozice."

Poznámka

výška

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29351
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse