Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Polotovary vyráběné tvářením za tepla

Polotovary vyráběné tvářením za teplaKategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje bohatě ilustrovaný studijní materiál k tématu polotovary vyráběné tvářením za tepla.

Obsah

1.
Teorie tváření
2.
Druhy mřížek
3.
Vady mřížek
4.
Mechanismus plastické deformace
5.
Vliv teploty na plastickou deformaci
6.
Způsoby ohřevu materiálu
7.
Stroje pro kování
8.
Rozdělení tváření za tepla
9.
Volné strojní kování
10.
Zápustkové kování
11.
Výkres výkovku
12.
Speciální metody tváření za tepla
13.
Úpravy výkovků
14.
Hutní polotovary
15.
Kontrolní otázky a úkoly

Úryvek

"1) Teorie tváření
Tváření je změna tvaru součásti velmi efektivním způsobem při malém odpadu. Materiál musí být
dostatečně tvárný, tzn. vykazovat velký podíl plastické (trvalé) a malý podíl elastické (pružné) deformace.

Výsledky zkoušky:
a) prosté prodloužení Δl = l – l0 (mm)
b) poměrné prodloužení ε = Δl/l0 (1)
c) tažnost A = ε. 100 (%)
d) poměrné zúžení Z = ΔS.100/S0 (%)

Meze v diagramu trhací zkoušky
U…. mez úměrnosti
Do meze úměrnosti je poměrné prodloužení přímo úměrné napětí, grafem je přímka. Z toho vyplývá
Hookův zákon: σ = E.ε
σ……. napětí (MPa)
E…… modul pružnosti v tahu (MPa)
ε…… poměrné prodloužení (1)
E… mez elasticity
Na mezi elasticity vznikají první trvalé deformace, neplatí Hookův zákon, protože grafem už není přímka
K… mez kluzu
Na mezi kluzu narůstají trvalé deformace, dochází k prokluzu atomových vrstev
P… mez pevnosti
Mez pevnosti je největší možné zatížení, které zkušební tyčinka snese
S… přetržení tyčinky
2) Druhy mřížek
viz. text „ Nauka o materiálu“
3) Vady mřížek
a) bodové
a1) vakance"

Poznámka

Součástí práce je množství nákresů, rozsah čistého textu činí cca 5 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51ae424f77f1f.zip (1653 kB)
Nezabalený formát:
Polotovary_vyrabene_tvarenim_za_tepla.pdf (1806 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse