Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pomůcky pro reedukaci specifických poruch učení

Pomůcky pro reedukaci specifických poruch učení


Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o seznam pomůcek a literatury, které se používají při reedukaci specifických poruch učení v heslech.

Obsah

1.
Reedukace dyslexie
2.
Reedukace dysortografie
3.
Reedukace dysgrafie
4.
Další osvědčené materiály, využitelné při reedukaci specifických poruch učení

Úryvek

“Reedukace dyslexie:
- tabulky barevných písmen
- kostky a karty s písmeny (psací, tiskací, malá, velká)
- prostorová textilní písmena
- míč s nalepenými písmeny
- vyhledávání a přikládání písmen, slabik, slov na předlohu (z druhé strany materiálu kontrola obrázkem)
- tabulky na přiřazování tiskacích písmen a slov k psacím
- karty s vyznačením plynulých očních pohybů
- skládací abeceda (Komenium)
- písmeno P v různých polohách a různých podob
- okénka na čtení
- karty s výklopnými okénky (postřehování písmen, slabik, slov)
- postřehovadla
- čtenářské tabulky (různých autorů, různá vydavatelství vč. PPP)
- okénka s pohyblivými, výměnnými písmeny, slabikami, slovy
- otáčivý přístroj na zmechanizování čtení slabik
- dětský psací stroj
- navlékání písmen, slabik, slov na drát
- „bludiště“ na spojování písmen ve slova
- slovní rovnice (Petr + klíč = petrklíč)
- čtení s porozuměním, s úkolem
- bzučák
- pexeso „Abeceda“
- zábavné úlohy, doplňovačky, skrývačky, hádanky, čtení kombinované z obrázků a slov – využití dětských časopisů"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x484974ff8a16e.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Reedukace.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse