Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Poplatky u lékaře - právní hodnocení poplatků u lékaře vycházející z judikatury Ústavního soudu - esej

Poplatky u lékaře - právní hodnocení poplatků u lékaře vycházející z judikatury Ústavního soudu - esej


Kategorie: Právo

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se snaží odpovědět na otázku zda jsou poplatky u lékařů v rozporu s články 31. a 41. Listiny základních práv a svobod České republiky.

Obsah

1.
Úvod
2.
Odpůrci
3.
Listina základních práv
4.
Vydnocení
5.
Zdůvodnění
6.
Závěr

Úryvek

“Ihned po vydání novely zákona č.48/1997 Sb., která stanovuje, že od 1.1.2008 se za hospitalizaci, prohlídku a ošetření u lékaře platí paušálně 30, 60 či 90 Kč se rozhořel spor,zda je tento zákon v souladu s Ústavou. Skupina opozičních poslanců podala stížnost k Ústavnímu soudu a ten v nejbližší době o ústavnosti tohoto zákona rozhodne.
Odpůrci tohoto zákona argumentují tím, že je v rozporu s čl. 31 Listiny základních práv a svobod, který říká, že každý má na základě zdravotního pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči. Podle nich je zaplacením poplatku nabourán ústavní princip bezplatnosti zdravotnictví a proto není tento zákon v souladu s ústavou a měl by být Ústavním soudem prohlášen za neplatný.
Je ovšem také důležité říci, že tyto poplatky jsou Ministerstvem zdravotnictví zamýšleny pouze jako regulační tj. k tomu, aby regulovaly počet pacientů a omezily návštěvy hypochondrů a rozličných štamgastů v nemocničních zařízeních.
Článek 31. doslovně říká, že:,, Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.
Článek 31. nespadá pod základní lidská práva, ale pouze pod hospodářská, sociální a kulturní práva. Právo na bezplatnou zdravotní péči tedy není nezcizitelným lidským právem, tak jako například právo na život, či jiná základní práva. Právo na bezplatnou zdravotní péči je právo, které je naplnitelné jen za určité hospodářské situace."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x483554745c6f2.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Poplatky_u_lekare_hodn.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse