Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce > > Porovnání hospodářské situace ČR se SR - absolventská práce

Porovnání hospodářské situace ČR se SR - absolventská práce

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Absolventské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce vytváří literární rešerši týkající se charakteristiky ČR a SR a provádí analýzu jejich hospodaření za období 2007 a 2008. Teoretická část obecně popisuje Českou a Slovenskou republiku, jejich historický vývoj a vysvětluje pojem a podstatu analýzy STEPKE. Praktická část provádí srovnání hospodářské situace České republiky se Slovenskou republikou prostřednictvím analýzy STEPKE.

Obsah

Úvod
1
Cíl a metodika práce
2
Obecná charakteristika zemí
2.1
Česká republika
2.2
Slovenská republika
3
Historický vývoj České a Slovenské republiky
4
Analýza S.T.E.P.K.E.
4.1
Sociální prostředí
4.2
Technologické prostředí
4.3
Ekonomické prostředí
4.4
Právní a legislativní prostředí
4.5
Kulturní prostředí
4.6
Ekologické prostředí
5
Porovnání hospodářské situace české republiky se slovenskou republikou
5.1
Analýza sociálního prostředí
5.2
Analýza technologického prostředí
5.3
Ekonomické prostředí
5.4
Legislativní a právní prostředí
5.5
Kulturní prostředí
5.6
Ekologické prostředí
Závěr

Úryvek

“5 POROVNÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ SITUACE ČESKÉ REPUBLIKY SE SLOVENSKOU REPUBLIKOU

Ke srovnání hospodářské situace České Republiky a Slovenské Republiky jsem použil výše zmiňovanou analýzu – STEPKE. Použity byli údaje z roku 2007 a 2008

5.1 Analýza sociálního prostředí

Česká republika

Českou republiku nazývá svým domovem 10 349 372, což je nejvíce od konce 80. let.
Menšiny tvoří – Ukrajinci 126 000, 70 000 Slováci, Vietnamci 50 000, Rusové 22 000 a 20 000 Poláci.
Přirozený přírůstek obyvatelstva za poslední rok činní přibližně 10 tisíc osob. Díky aktivnímu saldu zahraniční migrace 52,5 tisíc osob čítá k 1. lednu 2008 přirozený přírůstek obyvatelstva něco okolo 62 tisíc obyvatel, což je nejvyšší přirozený přírůstek za poslední 25 let. Tento jev si můžeme vysvětlit růstem průměrné mzdy, díky které se migrace do naší země zvýšila, či zlepšení lékařské péče, která je poskytována našim obyvatelům.
Z hlediska zahraniční migrace zaznamenala Česká republika 66,9 tisíce přistěhovaných a 14,5 tisíce vystěhovaných osob. Ve srovnání s předchozími lety se dále zvýšil počet přistěhovaných a zároveň snížil počet vystěhovaných. Což znamená, že se životní úroveň v České republice bezesporu zvyšuje a lidé nemají důvod se stěhovat. Nejpočetnější 3 migrované národy jsou Ukrajina - 20,7 tisíce osob (31%), Slováci 7,3 tis (11%) a nám dobře známí občané Vietnamu 6,1 tis (9%). Celkově je tedy registrováno v České Republice kolem 300 000 cizinců, což jsou asi 3% její populace. Průměrná hustota zalidnění na území České Republiky je 130obyv/km². Nejvíce zalidněné je okolí Prahy, Ostravy a Ústí nad Labem, nejméně pak oblast horská, Jižní a Západní Čechy.[3]

Podle zástupců jednotlivých pohlaví má Česká republika 48,9% mužů a 51,1% žen. Průměrný dožitý věk je u žen 78let a u mužů přibližně 72 let.
Po stránce produktivity se dělí Česká Republika na 17% populace v předproduktivním věku (0-15), 65% v produktivním věku (15-65) a přibližně 18% ve věku poproduktivním (65+). [4]
Z hlediska náboženského je přibližně 60% obyvatel České republiky nevěřících, 30% věřících a zbylých 10% obyvatel se z nějakého důvodu nevyjádřilo. Hlavním náboženstvím uznávaným v České republice je římskokatolická církev, kterou vyznává 75% ze všech věřících lidí. Nejvíce věřících lidí je soustředěno v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina. Nejméně naopak na severu Čech a v Liberecké oblasti. Dalšími náboženství u nás vyznávané jsou Českobratrská církev evangelická (1,15 %) a Církev československá husitská (0,97 %). Počet vyznavačů judaismu či islámu je nepatrný, tyto náboženství vzhledem k naší zeměpisné poloze nemají mnoho vyznavačů, vyznávají je převážně přistěhovalci z exotických zemí. [5]

Slovenská Republika

Slovenská republika má podle nejnovějších údajů 5 396 168 obyvatel, mezi menšiny slovenského národa patří hlavně Maďaři (9,5 %), Romové (1,8 %), dále jsou to Češi, Rusové a Ukrajinci, Němci a Poláci. Průměrná hustota obyvatelstva je 103obyv/km². Přirozený přírůstek obyvatelstva Slovenské republiky je 792 osob, který společně s migrací do země (4200osob) dává kladný přirozený přírůstek 4992 obyvatel, což je výrazně méně než v České Republice. [6]

Podle zástupců jednotlivých pohlaví má Slovenská republika 51,5% žen a 48,5% mužů. To je přibližně stejný poměr jako v České Republice. Nadpoloviční populaci žen si můžeme vysvětlit hlavně tím, že statisticky se ženy dožívají výrazně delšího věku, než zástupci mužského pohlaví. Ženy se dožívají průměrného věku 78 let a muži 70 let. V porovnání se statistikami s minulými lety se průměrný nejvyšší věk obyvatelstva přímo s dobou zvyšuje.
Ženy se sice dožívají delšího věku, než jejich protějšky, ale za sledované období 13ti let se průměr u mužů zvýšil až o 3 roky, zatímco u žen pouze o 1,5 roku. To znamená, že muži tento věkový průměr dorovnávají a možná budeme za několik desítek let svědky zvratu.
Produktivita slovenského národa je následující: ve stádiu předproduktivním se nachází 16,6% populace, v produktivním stádiu 71,7% a v poproduktivním 11,6% všech obyvatel.[4]
Slovenská republika je poměrně silně nábožensky založená. Nějakou víru vyznává až 87% obyvatelstva, což je skoro o 50% více než její soused. Mezi hlavní náboženství tu patří samozřejmě římskokatolická církev , dále evangelíci, řečtí katolíci, reformovaní a pravoslavní. Stejně jako v České republice se tu nachází také menší skupinky vyznávající buddhismus, hinduismus, či judaismus, jejich počet je ale mizivý a je to spíše rarita. [5]

Závažnou otázkou v obou výše zmíněných zemích je romská populace. Romové mají zastoupení v České republice přibližně 300 000 osob, z toho asi polovina je mladších než 18 let. Toto číslo je zkreslené, protože v naší republice se nachází také mnoho našich romských spoluobčanů, kteří nejsou přihlášení k trvalému pobytu a proto se jejich počet jen těžko odhaduje. Na Slovensku je podíl Romů asi 1,8% celé populace, což je asi 100 000 jedinců. Zajímavá je častá migrace Romů ze Slovenské do České republiky. Většina Romů totiž není spokojena s životní úrovní na území Slovenské republiky a stěhují se do České republiky za prací, protože na Slovensku je poměrně vysoké procento nezaměstnanosti.

Problémy v souvislosti s Romy ve zkoumaných státech:

• Sociální problémy - nezaměstnanost Romů nebo špatná bytová situace.
• Problémy v občanském soužití, například v sousedských vztazích, hlučnost a nepořádek v okolí bydliště.
• Trestná činnost Romů. Často jde i o trestnou činnost dětí a někdy i trestnou činnost s rasovým podtextem.
• Problémy Romů s drogami, alkoholem a prostitucí.
• Problémy v komunikaci mezi Romy a většinovou společností a při jednání s úřady.
• Rasismus, netolerance a předsudky vůči romskému obyvatelstvu.
• Diskriminace Romů ve službách, především časté nevpouštění Romů do restaurací a kulturních zařízení..."

Poznámka

Obsahuje mapy a tabulky. Čistý text dosahuje cca 24 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14004
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse