Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Porovnání ústavy z roku 1920 s ústavou z roku 1993

Porovnání ústavy z roku 1920 s ústavou z roku 1993


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce porovnává Ústavu republiky Československé (121/1920 Sb.) z roku 1920 s Ústavou České republiky (1/1993 Sb.) z roku 1993. Postupně je věnována pozornost moci zákonodárné, výkonné, soudní a úpravě lidských práv a svobod.

Obsah

1.
Úvod
2.
Moc zákonodárná
3.
Moc výkonná
4.
Moc soudní
5.
Lidská práva a svobody

Úryvek

"MOC VÝKONNÁ (v Ústavě republiky Československé nazývaná moc vládní a výkonná)
V obou případech není prezident republiky z výkonu své funkce odpovědný. Jediným trestným činem, kterého se prezident může dopustit je velezrada. Rozdílně je upraven případný soudní orgán a orgán oprávněný k podání žaloby.
V §61 Ústavy republiky Československé je zakotvena možnost zvolení náměstka prezidenta pro případ toho, že by prezident nebyl schopen déle než 6 měsíců vykonávat svoji funkci. Ústava Česko republiky se se situací, kdy prezident nemůže vykonávat svůj úřad nebo, kdy se prezidentský úřad uvolní a nový prezident ještě nebyl zvolen nebo nesložil slib, vyrovnává rozdělením části pravomocí prezidenta republiky mezi předsedu vlády a předsedu Poslanecké sněmovny.
Ústava republiky Československé vyžaduje v §68, aby všechny úkony prezidenta republiky byly ke své platnosti opatřeny spolupodpisem příslušného člena vlády."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4561f6bbbe0d3.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Porovnani_1920_x_1993.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse