Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravyKategorie: Zdravotnická škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace, Most

Charakteristika: Práce zpracovaná formou prezentace se věnuje především projevům, ale také příčinám či důsledkům mentální anorexie, mentální bulimie a záchvatovitého přejídání. Zmíněny jsou také nově vzniklé poruchy příjmu potravy a možnosti řešení a léčby poruchy příjmu potravy obecně.

Obsah

1.
Mentální anorexie
2.
Mentální bulimie
3.
Záchvatovité přejídání
4.
Nově vzniklé poruchy příjmu potravy
5.
Co dělat?
6.
Občanské sdružení Anabell

Úryvek

"Mentální anorexie je porucha charakterizována zejména úmyslným snižováním tělesné hmotnosti, které si pacient způsobuje a udržuje sám.
Příčinou tohoto stavu je nesmiřitelný a narušený postoj k tělesné hmotnosti, proporcím a tloušťce.

Pacientky i přes výrazné hubnutí udávají, že se cítí velmi dobře
Nemocné z počátku nechtějí, ale později už nejsou schopné přijímat potravu.
Důsledkem těžkého odmítání potravy může být až smrt z vyhladovění !!!! (dochází k ní v 10% případů)

I když mentální anorexií trpí méně než půl procenta mladých žen, ohrožují její příznaky přibližně 6% dívek na konci puberty. Jsou vyhublé, trpí podvýživou a přesto je jejich život ovládán strachem z tloušťky.
Nejvíce jsou ohroženy mentální anorexií dívky v dospívání, kdy se zásadním způsobem mění jejich tělo a výrazně vzrůstá tělesná hmotnost.

O mentální bulimii..
Mentální bulimie je syndrom charakterizovaný opakovanými záchvaty přejídání, spojenou s přehnanou kontrolou hmotnosti –následují pocity viny a nemocní se zbavují potravy návazným zvracením nebo jinými metodami."

Poznámka

Součástí práce je ilustrace dopadů anorexie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51447849a7e11.zip (843 kB)
Nezabalený formát:
Poruchy_prijmu_potravy.pdf (3752 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse