Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Zdravotnická škola

Referáty zdravotnická škola

Název Goodness Staženo

Profesionální chování ve zdravotnictví

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

1497x

Zdravá výživa

Práce se ve stručných bodech věnuje pitnému režimu, složení jídla a jeho rozložení během dne, potravinové pyramidě, energetickému výdeji a náležitoste... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

1135x

AIDS

Tato seminární práce má za cíl vysvětlit onemocnění zvané AIDS. Nejdříve autor vysvětluje pojmy, jež se často zaměňují - AIDS a HIV. Po definování obo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

1102x

Civilizační choroby - esej

Práce se esejistickou formou zabývá civilizačními chorobami. Charakterizuje je, uvádí nejčastější civilizační nemoci a poukazuje na faktory, které jso... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

995x

Eutanazie - esej

Tento text se zamýšlí na eutanazií. Velmi krátce zmiňuje historii tohoto problému. Polemizuje nad zneužitelností eutanazie, i otázkou jejího povolení.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Sociologie, Zdravotnická škola

956x

Světová zdravotnická organizace - World Health Organization

Práce stručně popisuje vývoj, funkce a hlavní metodické příručky této organizace. Věnuje se také postavení ČR v ní a poskytuje základní informace o če... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Zdravotnická škola

795x

Diety užívané při léčbě

Jedná se o seznam diet užívaných v nemocnici seřazených do přehledné tabulky. U každé diety je uvedeno písmenné označení, onemocnění (nebo před a po v... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

738x

Raná péče o děti s dětskou mozkovou obrnou - esej

Práce představuje úskalí a možnosti rané péče o děti postižené centrální koordinační poruchou. Popisuje základní znaky. Zmiňuje jednotlivé metody v př... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

532x

První pomoc při úrazech v oblasti ORL

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

499x

Ošetřovatelství jako vědní disciplína

Text velmi stručně informuje o ošetřovatelství jako vědní disciplíně. Uvádí definici ošetřovatelství. Heslovitě vypisuje nejen základní obory a cíle o... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zdravotnická škola

496x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [10]