Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Porušování práv duševního vlastnictví

Porušování práv duševního vlastnictví


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se stručně zabývá právem na duševní vlastnictví a jeho porušováním. Uvádí předmět i obsah tohoto práva. Vyjmenovává kriminogenní faktory podílející se na porušování práv duševního vlastnictví a zdůrazňuje nutnost prevence a spolupráce v boji s tímto druhem kriminality.

Obsah

1.
Právo na duševní vlastnictví
1.1.
Předmět duševního vlastnictví
1.2.
Obsah duševního vlastnictví
2.
Kriminogenní faktory podílející se na porušování práv duševního vlastnictví
3.
Boj s porušováním práv duševního vlastnictví
3.1.
Prevence a spolupráce všech zúčastněných složek

Úryvek

"Porušování práv duševního vlastnictví
Služba hospodářské kriminální policie má mnoho úkolů týkající se dohledu na dodržování práv vůči společnosti, organizaci, popř. jednotlivci. Pod tyto práva je však nutno chápat také právo v oblasti duševního vlastnictví. Jedná se o oblast, která není v policejní praxi považována za závažnou trestnou činnost, nicméně vzhledem k velkému rozšíření této trestné činnosti, k výši škod, které jsou touto trestnou činností způsobeny a vzhledem pro Českou republiku se zavazujícím mezinárodním smlouvám, je třeba i této oblasti věnovat náležitou pozornost ze strany orgánů činných trestním řízení. Vzhledem k současnému vývoji lze navíc důvodně předpokládat, že do budoucna bude nadále docházet ke značnému nárůstu této trestné činnosti.
Předmětem duševního vlastnictví jsou nehmotné statky, které jsou výsledkem tvůrčí činnosti osob. Duševní vlastnictví je nezávislé na hmotném substrátu, a jako nehmotný statek může být užíván kdykoliv a kdekoliv na celém světě, s neomezeným počtem subjektů a bez újmy na své podstatě.
Obsahem duševního vlastnictví jsou především práva k uměleckým a vědeckým dílům, výkonům umělců, zvukových záznamů, vynálezů, průmyslovým vzorům, ochranným známkám, obchodním jménům a názvům.
Na základě stavu a vývoje trestné činnosti na úseku duševního vlastnictví lze stanovit určité kriminogenní faktory, které tuto trestnou činnost negativně ovlivňují. Jedná se především o rychlý rozvoj trhu s pirátským zbožím chráněným právy z duševního vlastnictví, a růst počtu podnikatelských subjektů: Tyto subjekty působí především obrovským rozvojem tzv. stánkového typu prodeje, kde bývá pirátské zboží nejčastěji prodáváno. Častým faktorem je uvolnění regulace prodeje zboží chráněného právy k duševnímu vlastnictví a jeho nedostatečná kontrola.
Největší problematický faktor je snaha o nalezení odbytu za každou cenu a s tím spojená nabídka zboží za velmi nízké ceny v porovnání s cenami originálních výrobků, které jsou značně vysoké a umožňují cenové podbízení. Poměrně mnoho zájemců má zájem o určitý předmět duševního vlastnictví, Který však k této problematice nemá právního vědomí a to zejména ve smyslu stávajících platných právních úprav jednotlivých oblastí práv k duševnímu vlastnictví, a to jak u pachatelů trestné činnosti, tak i u zákazníků a uživatelů. Častým negativním faktorem bývá nízká úroveň znalostí právní úpravy práv k duševnímu vlastnictví a nedostatek zkušeností s realizací této trestné činnosti u orgánů činných v trestním řízení."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47e961814e3ef.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Dusevni_vlastnictvi.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse