Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Poslanec České republiky - prezentace

Poslanec České republiky - prezentace


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Prezentace seznamuje se způsobem volby, slibem a činnostmi českého poslance a dalšími souvislostmi této funkce.

Obsah

1.
Kdo je poslancem ČR a jak je volen
2.
Slib poslance
3.
Činnost poslance
4.
Výbory a komise
5.
Zánik mandátu poslance

Úryvek

"Kdo je poslanec a jak je volen?
Kdo může být poslancem?
Každý občan ČR, který může volit a dosáhl 21 let

Tajné hlasování – poměrný volební systém

Volen na 4 roky

Slib poslance

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."
Činnost poslance
Právo navrhnout zákon – kterýkoli poslanec

Volí a odvolává předsedu a místopředsedu Poslanecké sněmovny

Svůj mandát vykonávají osobně v souladu se slibem a nejsou vázáni žádnými příkazy

Výbory a komise
Orgány poslanecké sněmovny
Např. hospodářský výbor, stálá komise pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu
Výbory
Odpovědny Sněmovně
Projednává věci, které mu přikáže Sněmovna
Komise
Sněmovna zřizuje stálé nebo dočasné komise a stanovuje jim úkoly
Předseda komise = poslanec, který je zvolen Sněmovnou"

Poznámka

Součástí práce je velký český znak.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51728ed06fb57.zip (205 kB)
Nezabalený formát:
Poslanec_CR.ppt (489 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse