Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Poslání firmy

Poslání firmyKategorie: Strategický management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text představuje firmu Cesnet, předmět její činnosti a její podnikatelské služby.

Obsah

1.
Co je Cesnet?
2.
Předmět činnosti
3.
Podnikatelská činnost

Úryvek

"Předmětem činnosti sdružení je výzkum a vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií a jejich aplikací.
Také má za povinnost zajišťovat pro své členy a jimi zřízené rozpočtové a příspěvkové organizace rozvoj a provoz počítačové sítě umožňující propojení jejich sítí a metropolitních sítí, vytváření společně užívaných technických, komunikačních a programových prostředku a informačních služeb, ověřování nových aplikací, spolupráci a komplementaritu aktivit členu na úrovni srovnatelné s předními zahraničními školskými a vědeckými sítěmi (včetně přístupu do sítě Internet).
Ve spolupráci se svými členy dlouhodobě zajišťuje rozvoj, osvojování a užívání špičkových komunikačních a informačních technologií na bázi sítě Internet a obdobných novějších systému. Podporuje síření vzdělanosti, kultury a poznání, rozvíjet spolupráci členu s praxí, rozšiřovat aplikace nejmodernějších informačních technologií a zkvalitňovat provoz sítě získáním dalších účastníku, informačních zdrojů a služeb.
Vedle nepodnikatelské činnosti sdružení vyvíjí i činnost podnikatelskou v následujících oborech:
• poskytování software
• automatizované zpracování dat
• koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
• poskytování datových telekomunikačních služeb."

Poznámka

Práce má kompilační charakter.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_stategx0001.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Poslani_firmy.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse