Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Postavení mladistvého pachatele v trestním právu

Postavení mladistvého pachatele v trestním právu


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Formou odrážek je v práci definováno, kdo je mladistvým v očích zákona. Také je uvedeno, jaká je právní úprava této skutečnosti, nebo výše a typy trestů pro mladistvé.

Obsah

1.
Kdo je mladistvý
2.
Právní úprava mladistvosti
3.
Výše trestu
4.
Typ trestu
5.
Podmínečné odsouzení
6.
Ochranná výchova

Úryvek

"První zvláštností je, že jestliže mladistvý spáchá čin, který je popsán jako trestný s malým stupněm nebezpečnosti pro společnost, není uznán za trestný čin právě proto, že byl spáchán mladistvým.
Trest v případě mladistvého má vést k jeho výchově v dobrého občana, a přitom je brán ohled na rodinné poměry, ze kterých mladistvý pachatel pochází.
Mladistvému může soud uložit tyto tresty:
-obecně prospěšné práce
- propadnutí věci
-vyhoštění
-peněžitý trest - je-li výdělečně činný
-trest zákazu činnosti - může soud uložit jen jestli to nebrání v přípravě na budoucí povolání mladistvého, může být uložen maximálně na 5 let.
-trest odnětí svobody - u mladistvých se sazby odnětí svobody snižují na polovinu. Horní hranice však nesmí přesáhnout 5 let a dolní hranice je 1 rok.
- v případě výjimečného trestu může soud uložit trest na 5-10 let. Tento trest může být uložen také mladistvému, který byl v době spáchání tr. činu voják za branné pohotovosti státu, nebo za bokové situace.
Trest odnětí svobody je u mladistvých vykonáván ve zvláštních věznicích, nebo odděleních. Po dovršení 18 let může soud rozhodnout o přeložení mladistvého do věznice pro ostatní odsouzené. Posuzuje se zde délka zbytku trestu, stupeň dosažené převýchovy. Toto rozhodnutí o přeřazení se považuje za rozhodnutí o přeřazení do věznice s přísnějším režimem.
Při podmínečném odsouzení může být stanovena zkušební doba 1-3 roky. ( v případě, že zasáhne do 20 roku života, může být prodloužena ne však o více než 2 roky).
Soud může mladistvému uložit také ochrannou výchovu v případě:
- o výchovu mladistvého není náležitě postaráno
- dosavadní výchova mladistvého byla zanedbávána
- vyžaduje to prostředí ve kterém mladistvý žije.
Ochranná výchova nemůže být uložena vojákovi.
Ochrannou výchovu vykonávají zvláštní zařízení, nebo léčebný ústav ( dle zdravotního stavu chovance ) musí zde být zajištěno pedagogické vedení k zabezpečení přípravy chovance na budoucí povolání. Ochranná výchova trvá do 18 let, může být prodloužena do 19. Za předpokladu úspěšné převýchovy může být chovanec umístěn podmínečně mimo, výchovné zařízení, i když nepominuly okolnosti, kvůli kterým byla ochranná výchova uložena. Jestli se toto řešení neosvědčí, chovanec se vrací do výchovného zařízení, jinak se na něj pohlíží, jako by nebyl odsouzen.
Ochranná výchova může být zrušena v případě, že okolnosti pominuly ještě před započetím této výchovy. Ochranná výchova může být také uložena osobě mladší 15 let a starší 12 let, jestliže spáchal čin, který je uznán trestním zákonem za trestný, nebo je to nutné k zajištění řádné výchovy."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: lawx0019.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Mladistvi_v_pravu.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse