Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Postupimská konference

Postupimská konference


Kategorie: Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola finanční a správní, a.s. Vysoká škola finanční a správní, a.s. Studijní středisko Karlovy Vary, Karlovy Vary

Charakteristika: Velmi stručně je v textu popsáno, kdo se sešel na jednom ze závěrečných aktů 2. světové války a jaké body se tam projednávaly.

Obsah

1.
Kdo se zde sešel
2.
Doba trvání
3.
Hlavní body zprávy o třístranné konferenci
a) Rada ministrů zahraničí
b) Politické a hospodářské zásady Německa
c) Německé reparace
d) Opatření týkající se německého válečného a obchodního loďstva
e) Váleční zločinci
f) Uzavření mírových smluv a přijetí do OSN
g) Územní poručenství
h) Odsun německého obyvatelstva

Úryvek

"Dne 17. července 1945 sešli se na třístranné konferenci v Berlíně president Spojených států amerických Harry S. Truman, předseda rady lidových komisařů Svazu sovětských socialistických republik generalissimus J. V. Stalin a ministerský předseda Velké Británie Winston S. Churchill spolu s p. Clementem R. Attleem. Doprovázeli je ministři zahraničních věcí tří vlád, James F. Byrnes, V. M. Molotov a Anthony Eden, náčelníci hlavních štábů a jiní poradci.
Mezi 17. a 25. červencem se konalo devět schůzí. Konference byla pak přerušena na dva dny, než byly vyhlášeny výsledky všeobecných voleb ve Velké Británii. Dne 28. července se na konferenci vrátil jako ministersky předseda pan Attlee, doprovázen novým státním tajemníkem pro zahraniční věci Ernestem Bevinem. V jednáni se pokračovalo ještě čtyři dny. V době konference se konaly pravidelné schůze hlav tří vlád, které doprovázeli ministři zahraničních věcí, i schůze ministrů zahraničních věcí samotných. Rovněž se denně scházely komise, které ustanovili ministři zahraničních věci, aby předběžně zkoumaly otázky předložené konferenci. Schůze konference se konaly v Cecilienhofu u Postupimi. Konference skončila dne 2. srpna 1945.
Konference dospěla k významným rozhodnutím a dohodám. O mnoha jiných otázkách došlo k výměně názorů a o těchto věcech bude jednat dále Rada ministrů zahraničních věcí, kterou konference zřídila."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: ahum_hisx0034.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Postupimska_konference.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse