Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Potíže s polykáním – časté a opomíjené - výtah z článku

Potíže s polykáním – časté a opomíjené - výtah z článku


Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je výtahem z článku "Potíže s polykáním – časté a opomíjené" uveřejněném v časopise Diagnostika a terapie poruch komunikace. Věnuje se funkci polykání u zdravého člověka, v rámci které rozebírá jednotlivé fáze polykání. Následně se zaměřuje na problémy s polykáním a téma správného a bezpečného přijímání potravy.

Obsah

1.
Funkce polykání u zdravého člověka
1.1.
Jednotlivé fáze polykání
2.
Problémy s polykáním
2.1.
Správné a bezpečné přijímání potravy

Úryvek

"Potíže s polykáním – časté a opomíjené
Vydal: časopis – Diagnostika a terapie poruch komunikace, ročník IV. Rok 2001,

Článek pojednává o poruchách polykání ke kterým dochází ve menší i větší míře u lidí postižených demencí. Článek se soustředí na zajištění přiměřené výživy, což je důležitou součástí v péči o nemocné.

Článek je rozdělen na 2 části:

1. část pojednává o funkci polykání u zdravého člověka.
Polykání je u zdravého člověka zdánlivou samozřejmostí. Teprve tehdy, když se vyskytnou obtíže s polykáním, uvědomíme si, o jak složitý mechanismus se vlastně jedná.
Samozřejmý proces polykání ( nejen potravy a tekutin, ale i slin, které se tvoří trvale v dutině ústní ) je ve své podstatě nesmírně složitý.

Jednotlivé fáze polykání:
1. příprava sousta v ústech – na zpracování jídla se podílí celá dutina ústní: zuby, jazyk, tváře, jejich činnost vede k rozkousání potravy, smísení se slinami a dalšímu rozmělnění, takže se vytvoří jemné kašovité sousto, které lze snadno spolknout.
2. hltanová fáze a polykací reflex – tím, že se sousto posune směrem k hltanu, je aktivován polykací reflex, uzavření epiglotis a mohutný, koordinovaný pohyb hltanového svalstva, který se navenek projeví i pohybem hrtanu.
3. jícnová fáze – jakmile se sousto či tekutina dostanou do jícnu, posouvají se již dále do žaludku samovolným vlnovitým a koordinovaným pohybem.
4. kašel – je přirozeným obranným mechanismem, který je odpovědí na vstup cizího tělesa či tekutiny do dýchacích cest. Ta bývá u pacientů s demencí poškozena. Je důležité, abychom věděli, že i pacient s neurologickým onemocněním mohou na požádání zakašlat.
5. aspirace- situace. Kdy se část potravy, slin či tekutin dostane níže do dýchacích cest, odkud ji není zpravidla možné kašlem zcela odstranit. Masivní aspirace přímo ohrožuje život. Menší aspirace, zejména opakované, vedou k plicním zánětům."

Poznámka

Potíže s polykáním - časté a opomíjené. Diagnostika a terapie poruch komunikace, ročník IV., 2001.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47164db59c171.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Potize_s_polykanim.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse