Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Potok Botič na území Prahy, Hostivařská přehrada

Potok Botič na území Prahy, Hostivařská přehrada

Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce velmi podrobně popisuje Botič. Věnuje se také jeho okolí, naučným stezkám, zajímavostem a chráněným oblastem, které stojí za to shlédnout.Jeden z oddílů je věnován i situaci u Botiče za povodní. Druhá část práce pak charakterizuje Hostivařskou přehradu, včetně zajímavostí, využití a srovnání regulačních možností s přehradou Džbán.

Obsah

1.
Úvod
2.
Mapka zkoumaného území
3.
Botič
3.1
Základní údaje o potoku Botiči v číslech
3.2
Tok Botiče a jeho bezprostřední okolí
3.3
Výprava proti proudu Botiče po trase naučné stezky
3.4
Rozvodněný Botič
3.5
Zajímavosti týkající se Botiče
4.
Hostivařská přehradní nádrž
4.1
Základní údaje týkající se Hostivařské přehradní nádrže v číslech
4.2
Pozice Hostivařské přehrady mezi ostatními přehradami na území ČR
4.3
Využití Hostivařské přehradní nádrže
4.4
Srovnání možnosti rekreace u Hostivařské přehrady a u přehrady Džbán
4.5
Zajímavost týkající se Hostivařské přehrady
5.
Chráněné přírodní parky v povodí Botiče
5.1
Mapa přírodních parků v jihovýchodní části Prahy
5.2
Poloha přírodních parků v povodí Botiče
5.3.Přírodní park Hostivař-Záběhlice
5.4
Přírodní park Botič-Milíčov

Úryvek

“3.2 Tok Botiče a jeho bezprostřední okolí
Botič je čtvrtým nejdelším a největším tokem v Praze, po Vltavě, Berounce a Rokytce (délka toku Rokytky: 36,2 km, z toho 31,5 km na území Prahy). Pramení v lese Okrouhlíku poblíž obce Čenětice na Říčansku. Dále protéká Průhonickým parkem, kde přibírá vodu z Dobřejovického potoka. Pokračuje dlouhým lesnatým a travnatým údolím podél Újezdu u Průhonic a Křeslic, za nimiž přibírá vodu z Pitkovického potoka. Pokračuje k Petrovicům, kde se za mostem začíná rozšiřovat do plochy Hostivařské přehradní nádrže. Do přehrady ústí také další drobnější potoky: Milíčovský, jeden bezejmenný potok od Hájů a potok Chodovský. Za přehradní zdí Botič vytéká a pokračuje k Hostivaři a Záběhlicím. V tomto místě jeho toku se nachází chráněný přírodní výtvor Meandry Botiče.
Jako původní dřeviny kolem toku Botiče rostly dubohabrové háje, přípotoční luhy a olšiny. Činnost člověka však postupně změnila přirozené přírodní prostředí, podmínila vznik společenstev nových, člověku vyhovujících. Podél naučné stezky která vede z Jižního Města kolem Hostivařské přehrady až k Meandrům Botiče můžeme ještě dnes sledovat zbytky neporušených nebo jen málo porušených společenstev. (Chráněným přírodním územím v povodí Botiče se blíže věnuji v oddílu 5, přírodní památce meandry Botiče v oddílu 3.3 )
Za Záběhlicemi se voda potoka mění v kalnou stoku. O tom, že situace kolem čistoty vody dolního toku Botiče je problematická již dlouhá desetiletí svědčí i Kronika obce Vršovic z roku 1902, ve které se píše: „V dobách dřívějších, kdy ještě bylo v horním toku jeho dosti velkých rybníků a nebylo závodů, které své výkaly do něho vypouštěly, nesl vodu čistou, v níž žilo hojně ryb z Vltavy připluvších. Nyní, jsa chud vodou a znečišťován, je ryb prázden. Kromě něco piskořů, mřenek, potápníků a pijavek koňských, oživuje jej jen hraboš vodní. Ale zato slouží za skladiště všelijakých odpadků a věcí nepotřebných.“
Je nasnadě, že situace se během 20. století nezlepšila. Naopak přibylo zdrojů znečištění ze sídlišť (např. Jižní Město) i ze zemědělské výroby. Již nedaleko za přehradní hrází je čistota vody Botiče řazena do III. až IV. jakostní třídy.
Současná situace na toku Botiče v Záběhlicích, Michli a Nuslích: V těchto čtvrtích je Botič místy regulovaný v potrubí, které vede pod povrchem, místy teče regulovaným korytem povrchově. Působí spíš jako stoka, která je na obtíž (překáží dopravě, stavbě nových domů), než že by ho lidé vnímali jako potůček, ke kterému si chodí hrát jejich děti. Většina lidí pohybujících se v jeho okolí si jeho existenci ani neuvědomuje.
V místech zakrytého ústí u Železničního mostu mizí Botič ve Vltavě."

Poznámka

Obsahuje tabulky, mapy a grafy. Čistý text dosahuje cca 6 stran.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4194
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse