Povodně

Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Christiana Dopplera, Praha 5 - Smíchov

Charakteristika: Tato práce se zabývá povodněmi. Definuje pojem povodně a rozlišuje jejich typy. Uvádí historii povodní v Čechách. Odpovídá na otázku, proč v současnosti dochází k povodním ve zvýšené míře a uvádí faktory, které tvorbu povodní ovlivňují. Krátce pojednává o povodni v roce 1997, i způsobech tvorby povodní ve střední Evropě. Podrobněji se text věnuje povodním v roce 2002. Informuje o meteorologickém hledisku tvorby povodně, jejím průběhu, i následcích. Průběh je znázorněn na přiložených satelitních snímcích.

Obsah

1.
Úvod
2.
Povodně
2.1.
Z historie záplav
2.2.
Vliv lidské činnosti
2.3.
Funkce lesa
2.4.
Funkce přehradních nádrží
2.5.
Tvorba povodní ve střední Evropě
2.6.
Povodeň roku 1997
3.
Povodeň v srpnu roku 2002
3.1.
Z meteorologického hlediska
3.2.
Z hydrologického hlediska
3.3.
Důsledky srpnových povodní
3.4.
Sporné případy srpnových povodní
3.5.
Následky povodní roku 2002 v Evropě
4.
Závěr
5.
Obrazová příloha

Úryvek

"Vliv lidské činnosti
Ve středověku člověk kolonizoval krajinu – kácel a vypaloval lesy. Lesy mohutně zadržují vodu a tak po jejich vykácení začala četnost povodní vzrůstat (odtok se totiž stal více závislý na množství srážek a při extrémních srážkách docházelo k povodním). Později člověk začal napřimovat malé i velké toky (pro představu: za posledních 150 let byly nejvýznamnější české toky zkráceny o 4600 km – tj. více než o délku severoamerické Mackenzie). Začal prohlubovat koryta řek, zabírat nivní půdu pro rostlinnou zemědělskou výrobu, stavět přehrady. Dále monokulturizoval pěstované plodiny, vymýtil meze a remízky, používal umělé hnojiva, rušil mokřady a rašeliniště.
Napřimování, prohlubování koryt řek a betonování koryt struh vede k větší rychlosti odtoku vody z krajiny. Čím rychleji voda odteče, tím méně se jí stačí vypařit (k menšímu výparu přispívá i betonování městských či jiných ploch). A když se odpaří málo vody, tak jí pochopitelně více zůstane v korytě řeky. Vyšší rychlost odtoku zvyšuje okamžité projevení deště na stavech povrchových vod. Díky odvodnění luk, lesů a polí došlo k urychlení rozkladu organických látek v půdě. Protože organické látky vážou vodu, došlo tak i ke snížení schopnosti půdy vázat vodu a tedy i rychlejšímu odtoku.
Používáním pesticidů, herbicidů, umělých hnojiv došlo ke změně skladby půdního společenstva. Na ně je v potravním řetězci vázáno mnoho živočichů, ku příkladu žížaly. A právě žížaly jsou jedním z živočichů vytvářejících cestičky v půdě, které vodě umožňují vsáknout se (to zda skutečně došlo k úbytku žížal s jistotu nevíme, avšak zdá se to býti pravděpodobné).
Při neexistenci takovýchto vsakovacích cest může dojít k povrchovému odtoku a odnesu půdy. Těžká mechanizace zemědělství utužila zeminu, což k její schopnosti vsakovat půdu nepomohlo.
Mokřady a rašeliniště byly přirozenou nádrží na vodu. Jejich vysušením jsme opět snížily přirozenou schopnost přírody zachycovat vodu. Nivní lesy a louky představovali přirozené záplavové území v místě, kde povodeň nepáchala mnoho škody. Na tomto území docházelo i k velkému výparu vody (uvádějí se 4 litry z m2 za letní den). Voda zde navíc ztratila svoji kinetickou energii, docházelo k usazování unášených živin (na rozdíl od dnešní situace, kdy dochází ve valné většině k jejich odnesu do moře).
Funkce lesa
Les tvoří asi 1/3 rozlohy České republiky, avšak spadne na něj asi ½ srážek. Je to způsobeno rozložením lesů, ty leží převážně v horských a podhorských oblastech s vysokým průměrem ročních srážek. Nedávný výzkum Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické university v Brně ukázal, že existuje určitá „vsakovací kapacita“ lesa. Při srážkách do 50 mm se srážky téměř neprojeví na odtoku z lesa. Při souvislých srážkách do 100 mm se z lesa odplaví více vody, při souvislých srážkách vyšších než 150 mm je lesní půda zcela nasycena vodou, a tak nastává nekontrolovaný odtok vody. Nezáleží přitom na druhové skladbě či obhospodařování lesa. Z pohledu ekologické stability, trvalosti a bezpečnosti je jistě důležité přetvořit smrkové monokultury na smíšený porost. Avšak nebylo prokázáno, že by přítomnost listnáčů snížila nebezpečí povodní (je to výsledek výzkumu, názory na toto téma se liší – viz [4], [5] ). V lese na rozdíl od jiných ekosystémů nedochází k povrchovému odtoku vody, což je jeden z důležitých předpokladů tlumení povodní."

Poznámka

Práce obsahuje mapy a satelitní snímky.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů uvedených v literatuře. Některé přímé citace nejsou vyznačeny.
Gymnázium Christiana Dopplera.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18486
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse