Pozdrav


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá problematikou pozdravu a lhaní. Krátce tyto pojmy definuje, a popisuje jejich užití ve společnosti.

Obsah

1.
Pozdrav
2.
Lhaní

Úryvek

"-Pozdrav hraje velmi důležitou roli. Může kladně i záporně ovlivnit společenský život člověka, přinést úspěch i neúspěch.
-Původ pozdravu je nejistý. Možná chtěl jeden druhému ukázat, že není ozbrojen. Nejběžnější je podání ruky. Může být také úklona, tření nosu, atp.
-Polibek byl vždy jednou nejpoužívanějších forem pozdravu. Kdysi Římané líbali ženy na rty jen proto, aby se přesvědčili, že jejich dech nevoní vínem. Polibek jako pozdrav je dnes velmi rozšířen. Podle některých odborníků prý polibek na tvář, je-li jen naznačen a končí ve vzduchu, svědčí o neupřímnosti a pokrytectví.

-Pozdrav začíná ještě předtím, než si dáme polibek nebo stiskneme ruce.
-Čtyři fáze pozdravu:
-Úsměv nebo gesto poznání
-Narovnání se, úprava účesu apod.
-Samotný pozdrav
-Slovní fráze (jak se máš, rád tě vidím, ty dobře vypadáš..)
-Důležitý je úsměv, pohled, stisk ruky, zdvořilostní fráze
-Neuhýbat zrakem – nemusíme sedívat do očí (to by mohlo vypadat jako hrozba), dívejme se na trojúhelník – oči, ústa a zvolna těkejme očima po obličeji.
-Stisk ruky je umění. Ne vlažný, ne tvrdý, ne dlouhý, ne dlouhé potřásání, ne zpocená ruka. Takže pevný a krátký.
-Zdvořilostní fráze jsou velmi důležité, umocňují pozdrav.

Lhaní
Lhaní je normální, průzkumy říkají, že člověk lže, předstírá nebo říká částečnou nepravdu každých pět minut.
Hlavním důvodem je pud sebezáchovy, snaha přežít, zachránit si kůži, něco získat, utéci před potížemi.
Většina lidí a zejména manažerů je schopna si denně nalhávat jak jsou skvělí ve všech směrech (inteligentní, ctižádostiví, výkonní, přizpůsobiví, dynamičtí, loajální, odolní proti stresu, tolerantní, sebevědomí atd.)
Milosrdné lži – jsi zdravý, dobře vypadáš, sluší ti to, jsi skvělý atp.
Ze 41% člověk lže, aby zakryl své nedostatky, chyby a omyly; ze 14% jde o společenské lži, které usnadňují soužití.
-Muži lžou častěji (cca o 20%), ženy lžou lépe.
-Jak poznat lež není jednoduché (podle výrazu tváře, tónu hlasu, gest). Nejhůře se skrývá žal, , nejsnadněji se předstírá úsměv.
-Svět bez lhaní by byl nesnesitelný, lži jsou součástí života. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48f8c58a7fa10.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Pozdrav.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse