Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Poznámky z ekonomie: Školství, zdravotnictví, výzkum a národní hospodářství - výpisky

Poznámky z ekonomie: Školství, zdravotnictví, výzkum a národní hospodářství - výpisky


Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky se věnují vybraným oblastem národního hospodářství. Charakterizují odvětví spojů, seznamují se strukturou českého školského a zdravotnického systému a také velmi stručně informují o výzkumu a vývoji. Následně rozčleňují národní hospodářství podle dvou hledisek – dle produkčních sektorů a právních norem podnikání. Předchozí část série naleznete na Poznámky z ekonomie: EU, národní hospodářství, integrační procesy - výpisky a následující na Poznámky z ekonomie: Vnitrostátní a zahraniční obchod - výpisky.

Obsah

1.
Spoje
1.1.
Odvětví spojů
2.
Školství
2.1.
Struktura školského systému v ČR
3.
Zdravotnictví
3.1.
Struktura zdravotnických zařízení
4.
Výzkum a vývoj
4.1.
Výzkum
4.1.1.
Výzkum základní (badatelský)
4.1.2.
Výzkum aplikovaný (užitý, cílený)
4.2.
Vývoj
5.
Organizační struktura národního hospodářství (NH)
6.
NH podle produkčních sektorů
7.
NH podle právních norem podnikání

Úryvek

"SPOJE
odvětví spojů: --> právní subjekty a jejich výkonné jednotky působící v ---> poštovní činnosti
---> kurýrní činnosti
---> telekomunikace
Česká pošta (státní podnik) --> zajišťuje služby ---> poštovní zásilky
---> poštovní poukazy
---> + další činnosti
Jednotky komunikací ---> telekomunikační služby (vysílání, přenos, přijímání, ...)
Základní ukazatele ---> Tržby (příjmy) - za vlastní výrobky, služby

ŠKOLSTVÍ
Struktura školského systému v ČR
---> Předškolní zařízení (MŠ)
---> Základní škola- povinné vzdělání, dále znáš
---> Střední školy ---> gymnázium (4, 6, 8leté, zakončené maturitou, příprava na VŠ)
---> střední odborná škola (4 roky, příprava pro výkon odborných činností v praxi, příprava na VŠ, zakončeno maturitní zkouškou,
---> střední odborné učiliště (dělnická povolání, 2-3 roky, zakončeno závěrečnou zkouškou)
---> učiliště (2 roky, dělnická povolání, ukončeno vyučením)
---> Vyšší odborné školy - kvalifikovaný výkon náročných odborných činností, studium ukončeno absolutoriem)
---> Speciální školy a zařízení (od 3- 19 let věku, mentálně postižené, vada-zraku, sluchu, atd...
---> Vysoké školy - bakalářské studium
- magisterské studium
-zakončeno státní zkouškou, doktoráty, --

ZDRAVOTNICTVÍ
---> státní (zřizovatel = ministerstvo zdravotnictví ČR, obecní či městské úřady)
---> nestátní (zřizovatel = fyzická, právnická osoba- pokud má oprávnění dle zákona)
Struktura zdravotnických zařízení
--> Nemocnice (lůžková, ambulantní část)
--> Odborné léčebné ústavy (pro dlouhodobě nemocné, psychiatrické léčebny, lázně, ozdravovny)
--> Samosttná ambulantní zařízení (polikliniky, střediska, samostatné ordinace praktických lékařů, ...)
--> Zvláštní zdravotnická zařízení (kojenecké ústavy, dětské domovy, jesle)
--> Zařízení lékárenské péče (lékárny, výdejny)
--> Hygienická služba (hygienické stanice)
--> Ostatní zdravotnická zařízení (transfúzní stanice, záchranka, záchytka, ...)

VÝZKUM A VÝVOJ
= jsou to systematické tvůrčí práce konané za účelem získání nových znalostí nebo jejich využití, rozlišují se na výzkum a vývoj

VÝZKUM
= systematická tvůrčí práce, která --> rozšiřuje poznání (člověka, kultury, společnosti) metodami, které umožňují (potvrzení, doplnění, vyvrácení získaných poznatků)
Členění výzkumu:"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek. Klíčové pojmy jsou tučně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e6f6ddc553a9.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Ekonomie_skolsvi_zdravotnictvi.doc (76 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse