Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Poznávání a učení - příprava na SZZ

Poznávání a učení - příprava na SZZ


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je stručným shrnutí problematiky poznávání a učení. Jedná se vypracování výpisků z knihy R. Kohoutek: Základy pedagogické psychologie, které mohou sloužit jako příprava na SZZ z pedagogicko-psychologického základu.

Obsah

1.
Vztah k poznání
2.
Učební a poznávací styly
3.
Efektivní strategie učení (metakognice)

Úryvek

DRUHY UČENÍ
1) podmiňování
- podstata tohoto učení je vytváření dočasných nervových spojů
- podmiňování: klasické (Pavlov) - podněty
instrumentální (Skinner) - např. odměňování (malé dítě vysloví slovo - dostane pochvalu nebo pohlazení)
2) percepčně-motorické učení
- jde o učení, v jehož průběhu si osvojujeme návyky a dovednosti, např. psaní
3) verbální učení
- nejrozšířenější druh učení u člověka
4) pojmové učení
- pojmové (myšlenkové) učení - možno charakterizovat jako osvojování si odpovědi na podněty, které vykazují některé společné rysy
5) učení řešením problémů
- nejsložitější druh učení
- charakteristika: samostatné odhalování vztahů mezi předměty nebo pojmy či zjištění principu či pravidla

Poznámka

Příprava na SZZ z pedagogicko-psychologického základu

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43f97afc6f3b8.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Poznavani_a_uceni.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse