Ekonomické obory (128) Finanční oblast (2) Humanitní vědy (92) Jazyky (4) Přírodní vědy (20) Technické obory (26) Umělecké obory (2)
Název Goodness Staženo

Veřejná správa

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika, Politologie, Humanitní - ostatní

562x

Základní vyrovnávací prostředky k ovlivňování svalových disbalancí

Práce je stručným shrnutím metod a prostředků k ovlivňování svalových disbalancí. Práce je pojata jako příprava na SZZ z těledné výchovy.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - teorie

500x

Zvláštnosti přípravy dětí a mládeže, aplikace základů sportovního tréninku

Fyziologické odlišnosti mezi dětmi a dospělými, které se projeví během sportovní činnosti. Zásady při zatěžování mladého organismu - příznaky adekvátn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - teorie

477x

Hotelnictví a turismus - vypracované okruhy k bakalářským zkouškám

Tato práce obsahuje 20 podrobně vypracovaných otázek k bakalářským zkouškám na hotelové škole. Charakterizují základní problematiku nejen z oblasti ho... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Gastronomie


459x

Poznávání a učení - příprava na SZZ

Práce je stručným shrnutí problematiky poznávání a učení. Jedná se vypracování výpisků z knihy R. Kohoutek: Základy pedagogické psychologie, které moh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

419x

Makroekonomická rovnováha: model AS-AD - otázky z ekonomie 12/22

Práce ze série vypracovaných státnicových otázek z mikroekonomie a makroekonomie analyzuje problém makroekonomické rovnováhy pomocí modelu AS-AD. Před... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie


378x

Historie sociální práce

Práce obsahuje stručné výpisky z historie sociální práce. ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Nauky o anglickém jazyce


368x

Makroekonomické agregáty - otázky z ekonomie 11/22

Práce ze série vypracovaných státnicových otázek z mikroekonomie a makroekonomie popisuje význam a konstrukci vybraných makroekonomických agregátů, ze... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie


240x

Logopedie - vývoj dětské řeči

Jedná se o zpracování otázky ke státní závěrečné zkoušce na PedF UK z katedry speciální pedagogiky. Práce se zaměřuje na vývoj řeči u dětí, dále se vě... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

223x

Monetární politika EU

V práci je stručně popsán význam a způsob fungování Evropské centrální banky (ECB) v souvislosti s monetární politikou Evropské unie. Mnohem menší poz... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie

216x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [27]