Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Práce s informacemi

Práce s informacemi


Kategorie: Počítače/informatika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Kusá práce na téma teorie informace sleduje v úvodu druhy zdrojů informací. Poté následuje vysvětlení několika pojmů z oblasti knihovnictví.

Obsah

1.
Pojem informatika
2.
Zdroje informací
2.1.
Internet
2.2
Knihovny
3.
Odborné termíny

Úryvek

"Spolu s rozšiřováním lidského vědění, obohacováním poznatků vyvstala potřeba člověka získat, nalézt rychle informace.

- INFORMATIKA – vědní disciplína, která se zabývá strukturou, vlastnostmi, zpracováním a využitím informace. Snaží se přenést co největší množství informací s co nejmenším zkreslením. Oborem, který zkoumá přenos informace ze zdroje k příjemci, je teorie informace.

- Možností, jak získávat v současné době informace, je stále více. Kromě odborných přednášek, televize či rozhlasu jsou nejdůležitějším zdrojem informací:
• Internet – celosvětová počítačová síť. Je zdrojem informací a souborem služeb ze všech oborů lidské činnosti.
- na internetu vyhledáváme několika způsoby:
- přímo – pokud známe adresu požadovaného subjektu(např. http://www.didaktis.cz/)
- pomocí služeb vyhledávacích serverů – českých(www.seznam.cz, www.redbox.cz, www.centrum.cz) nebo zahraničních(www.altavista.com, www.alltheweb.com, www.yahoo.com), kde dále postupujeme podle oborů
- vložení klíčového slova – např. Didaktik, učebnice, pedagogická literatura

- charakteristickým rysem internetu jsou tzv. hypertextové odkazy – odkáží nás hned na strany téhož, popř. jiného dokumentu.

• Knihovny – instituce, které půjčují literaturu(uměleckou i odbornou), pořizují dokumentaci a třídění literatury, poskytují bibliografické informace(o obsahu a kvalitě knih, o jejich autorech, o roce a místě jejich vydání) atd.
- pomocí rešerší(z francouzského recherche = hledání, pátrání) se v knihovnách můžeme dozvědět, kde všude nalezneme potřebné prameny k tématu, které nás zajímá."

Poznámka

Práce je zpracována formou odrážek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4edd0076725b2.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Prace_s_informacemi_knihovny.doc (52 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse