Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pracovní doba pedagogických pracovníků

Pracovní doba pedagogických pracovníků

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá pracovní dobou pedagogických pracovníků na základní škole. Nastiňuje právní východiska, ze kterých se při sestavování pracovní doby vychází. Uvádí obecné dělení a týdenní rozsah pracovní doby. Zmiňuje také novelu nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací činnosti pedagogických pracovníků. Druhá část textu pojednává o evidenci pracovní doby pedagogických pracovníků, která je pro školy závazná a řeší se různým způsobem. Obsahuje příklady evidence pracovní doby pedagogických pracovníků základní škole v Chocni a blízkém okolí.

Obsah

0.
Úvod
1.
Pracovní doba pedagogických pracovníků
1.1.
Právní východiska
1.2.
Pedagogický pracovník
1.3.
Obecné dělení pracovní doby pedagogických pracovníků
1.4.
Dělení pracovní doby pedagogických pracovníků na základní škole
1.5.
Týdenní rozsah přímé vyučovací činnosti
1.6.
Připravovaná novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti
2.
Evidence pracovní doby
2.1.
Obecně o evidenci pracovní doby
2.2.
Evidence pracovní doby pedagogických pracovníků na ZŠ M.Choceňského v Chocni
2.3.
Evidence pracovní doby pedagogických pracovníků na školách v blízkém okolí
3.
Závěr

Úryvek

"1.2 Pedagogický pracovník

§ 2 zákona č. 563/2004 Sb. nám říká, kdo je považován za pedagogického pracovníka. Je jím ten, kdo koná přímou vyučovací, výchovnou, speciálně pedagogickou nebo pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání, zároveň je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu nebo ředitelem školy. Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociální péče.
Přímou pedagogickou činnost tedy vykonává: učitel, vychovatel, speciální pedagog, psycholog, pedagog volného času, asistent pedagoga, trenér, vedoucí pedagogický pracovník.


1.3 Obecné dělení pracovní doby pedagogický pracovníků

Pracovní doba pedagogických pracovníků se dělí na přímou pedagogickou činnost a na další práce související s přímou pedagogickou činností.
Přímá pedagogická činnost pedagogických pracovníků je dána: pracovní smlouvou, rozvrhem hodin, přidělením úvazku na školní rok a týdenním přehledem suplování.
Další práce související s přímou pedagogickou činností jsou dány: pracovní smlouvou, pracovním řádem pro zaměstnance škol a zařízení a pracovními náplněmi jednotlivých zaměstnanců.
§ 3 vyhlášky č. 263/2007 Sb. říká jaké práce to mohou být: příprava na přímou pedagogickou činnost, příprava učebních pomůcek, hodnocení písemných, grafických a jiných prací žáků a dále práce, které vyplývají z organizace vzdělávání a výchovy ve školách a školských zařízeních, jako je dohled nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a při akcích organizovaných školou, spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky, s výchovným poradcem, metodikem prevence, spolupráce se zákonnými zástupci žáků, odborná péče o kabinety, knihovny a další zařízení sloužící potřebám vzdělávání, výkon prací spojených s funkcí třídního učitele a výchovného poradce, účast na poradách svolaných vedoucím zaměstnancem školy, studium a účast na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.
§ 3 odst. 3 vyhlášky č. 263/2007 Sb. ukládá řediteli povinnost v rámci rozvržení pracovní doby rozvrhnout také přímou pedagogickou činnost (zpravidla je dána rozvrhem hodin) a práce související s touto přímou pedagogickou činností. Obě tyto části pracovní doby jsou od sebe neoddělitelné a tvoří její součást. V případě pracovní doby rovnoměrně rozvržené do pěti pracovních směn trvajících vždy po osmi hodinách není potřeba provádět nějaké speciální rozvržení doby pro výkon prací souvisejících. Pouze doplňují každou pracovní směnu do požadovaných osmi hodin. Jiná je však situace u nerovnoměrného rozvržení pracovní doby (pedagogové v dětských domovech, domovech mládeže) nebo když je se zaměstnancem sjednána kratší týdenní pracovní doba."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 8 stran. Práce obsahuje tabulky.
Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19253
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse