Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Pracovní právo - výpisky

Pracovní právo - výpisky


Kategorie: Právo

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o přehledně, ale celkem podrobně zpracovaný průřez pracovním právem podle zákoníku práce a dalších souvisejících předpisů s konkrétním zaměřením na pracovní poměr, jeho vznik a zánik, následně nestandartní prostředí pro výkon práce nebo zvláštní podmínky. Hodí se jako velmi podrobná maturitní otázka, nebo jako seminární práce.

Obsah

1.
Pojem a subjekty pracovního práva
2.
Základní zásady pracovaně-právního práva, kolektivní právo
3.
Prameny prameny pracovního práva
4.
Otázky zaměstnanosti, postavení a úloha úřadu práce, zákon o zaměstnanosti
5.
Pracovní poměr, vznik a zánik
6.
Některá vybraná práva a poinnosti vyplývající z pracovaního poměru
7.
Pracovní doba, doby odpočinku, BOZP
8.
Zvláštní pracovní podmínky
9.
Dohody prací konaných mimo pracovní poměr
10.
Náhrady škody
11.
Použitá literatura

Úryvek

"Ad 3) Právo na hmotné zabezpečené uchazečů o zaměstnání
Uchazeči o zaměstnání, kterému není do 7 dnů po jeho registraci na ÚP zprostředkováno zaměstnání ani rekvalifikace, náleží hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání, které mu poskytuje úřad práce. Po dobu tří měsíců činí tato zabezpečení 50% průměrného čistého výdělku, kterého uchazeč dosahoval ve svém posledním zaměstnání, nejvýše však 2,5 násobek životního minima. Po dobu dalších tří měsíců činí hmotné zabezpečení uchazeče 45 % průměrného čistého měsíčního výdělku, kterého uchazeč dosahoval ve svém posledním zaměstnání, nejvýše však 2,5 násobek životního minima.
Po uplynutí šestiměsíční doby, pokud uchazeči o zaměstnání nebylo zprostředkováno zaměstnání nebo pokud nezahájil rekvalifikaci, se může uchazeči o zaměstnání poskytovat příspěvek podle zákonů o sociální potřebnosti a životním minimu, pokud splňuje další stanovené podmínky. Tyto příspěvky poskytuje obecní úřad.
Aby ÚP mohly řádně plnit svou zprostředkovatelskou funkci, jsou zaměstnavatelé povinni jim hlásit volá pracovní místa, která u nich vytvořila. Zároveň jsou povinni předem ÚP hlásit i zamýšlené uvolňování většího množství zaměstnanců.
Úřady práce ve své činnosti věnují zvýšenou pozornost některým sociálním skupinám, jejíž členové hledají zaměstnání s většími obtížemi než ostatní. Jde především o osoby zdravotně postižené, matky malých dětí, absolventy škol, osoby ve věku blízkém důchodovému věku, osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody apod.
K rozšíření nabídky pracovních míst mohou ÚP podporovat zřizování společensky účelových pracovních míst a výkon veřejně prospěšné práce. Společensky účelné pracovní místo je nové pracovní místo, které zřizuje zaměstnavatel pro uchazeče o zaměstnání na základě písemné dohody s ÚP, který mu k tomu účelu poskytuje peněžitý příspěvek. Veřejně prospěšné práce jsou nové pracovní příležitosti, které zřizuje obec nebo zaměstnavatel ke krátkodobému místnímu umístění uchazeče o zaměstnání.
Zaměstnávání cizinců
Zvláštní právní podmínky jsou stanoveny zákonem o zaměstnanosti pro zaměstnávání cizinců. Cizinci mají v pracovněprávních vztazích stejná práva a povinnosti, jako občané ČR, avšak aby mohly být na našem území zaměstnáni, musí splňovat dvě základní podmínky:
- musí mít povolení k trvalému pobytu, které vydává oddělení cizinecké policie
- musí mít povolení k zaměstnávání, které vydávají úřady práce.
V povolení k zaměstnání ÚP přesně stanoví, u kterého zaměstnavatele může být cizinec zaměstnán, jakou práci bude vykonávat a na jak dlouho se povolení vystavuje. Platí přitom zásada, že ÚP vydává povolení k zaměstnání cizincem na konkrétním volném místě jen tehdy, jestliže na tomto místě není možné zaměstnávat občana ČR."

Poznámka

Obsahuje schéma. Práce je kompilačního charakteru bez zásadního autorského přispění.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12051
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse