Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pracovní rehabilitace sluchově postižených

Pracovní rehabilitace sluchově postižených


Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se zabývá pracovní rehabilitací sluchově postižených. Autorka se věnuje školám pro takto handicapované (od mateřských škol až po školy vysoké), uvádí jejich výčet, upozorňuje na omezení takto postižených lidí v pracovním procesu. Následně rozebírá pojem pracovní rehabilitace.

Obsah

1.
Sluchově postižení
2.
Pracovní potenciál a pracovní defektivita
3.
Pracovní příprava
3.1.
Výčet speciálních škol pro sluchově postižené
4.
Pracovní rehabilitace

Úryvek

"Pracovní rehabilitace je organickou součástí procesu komprehenzívní rehabilitace. Představuje souvislou péči a služby o občany se změněnou pracovní schopností směřující k tomu, aby mohli lépe vykonávat dosavadní, případně jiné vhodné zaměstnání, “pracovní rehabilitace je soubor činností zaměřených na řpekonání práceneschopnosti (nebo změněné pracovní schopnosti) a na vytvoření vnitřních podmínek pro pracovní uplatnění osob se změněnou pracovní schopností představuje obnovu pracovního potenciálu za účelem pracovního uplatnění” (Jesenský 1995)
Hlavním cílem pracovní přípravy sluchově postižených je příprava a začlenění sluchově postiženého do pracovního procesu případně navrácení do pracovního procesu. Další cíle jsou spjaty s motivací, získáním asertivity, společenskopracovní prestiže, ekonomické nezávislosti sociálně pracovní integrace.
Význam pracovní rehabilitace spočívá zejména v tom, že umožňuje pracovní uplatnění, rozvíjí osobnost, zařazuje sluchově postiženého člověka do pracovního společenství, přspívá k růstu prestiže a sebevědomí, zabezpečuje sluchově postiženého hmotně, přispívá k prevenci či překonání defektivity, z hlediska společenského přispívá k reprodukci pracovní síly, k tvorbě společensky potřebnýc hodnot a národního důchodu, k růstu sociálních jistot, k naplnění ideálů sociální politiky, k rentabilitě nákladů spojených s rehabilitací."

Poznámka

Jedná se o seminární práci Univerzity HK, obor Výchovná práce ve speciálních zařízeních.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46876fa5cfd3b.zip (5 kB)
Nezabalený formát:
Pracovni_rehabilitace_sluchove_postizenych.RTF (14 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse