Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pracovní uplatnění mladých lidí v Olomouckém kraji

Pracovní uplatnění mladých lidí v Olomouckém kraji


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Eseje

Škola: Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257, Uničov

Charakteristika: Formou eseje psaná práce se zamýšlí nad možnostmi pracovního uplatnění mladých lidí v Olomouckém kraji. Identifikuje možné příčiny nižšího pracovního uplatnění mladých v tomto kraji a podává návrhy na zvýšení jeho zaměstnavatelské atraktivity.

Obsah

1.
Úvod
2.
Uplatnění studentů v Olomouckém kraji
3.
Možnosti zvýšení atraktivity kraje
4.
Závěr

Úryvek

"Olomoucký kraj nabízí příhodné podmínky pro studium. Pro studenty je zajištěna kvalitní výuka s řadou studentských akcí, workshopů a přehlídek. Ve školách studuje i řada studentů z jiných krajů, dokonce i ze zahraničí. Myslíme si, že školy poskytují dostatečné vzdělání se silným zázemím. Ovšem po dokončení vzdělání se mladým lidem naskýtá otázka co dál? Mají vůbec šanci se uplatnit ve svém oboru, který studují? Kvůli této obavě většina studentů nebo absolventů vyšších odborných či vysokých škol odchází za prací do velkých měst (např. do Prahy, Brna). Proč si však absolventi myslí, že získají snadněji práci v Praze než v Olomouci? Podle našeho názoru je to lepšími pracovními možnostmi a vyšší mzdou. Vraťme se ale k tomu nejdůležitějšímu, jaká je budoucnost mladých v Olomouckém kraji? Mladí lidé jsou důležitou součástí obyvatelstva, bez které by tento kraj nemohl existovat.
Přestože je Olomoucký kraj je úrodný, hodně atypický oproti jiným krajům, zvyšuje se zde nezaměstnanost a prostředí spíš vyhovuje brigádnickým pozicím. Mladí lidé nemají moc zájem pracovat v zemědělství nebo v továrnách za minimální mzdu. Navíc spoustu práce v zemědělství obstarávají stroje a pro lidi jí tolik nezbývá. Proto se nedivme, že člověk, který právě vystudoval, nemá stejné možnosti jako třeba obyvatel Prahy, kde lze díky turistickému ruchu práci najít téměř na každém kroku. Trend, kdy každý pátý absolvent odchází za lepší vidinou své budoucnosti z Olomouckého kraje, docela chápeme a nedivíme se mu. Lze toto v dnešní době napravit a připravit příhodnější podmínky pro mladé uchazeče o zaměstnání? Zkusíme nad tím trochu pouvažovat a zamyslet se i nad některými řešeními.
Vezměme si za příklad třeba absolventa Vyšší odborné školy zdravotní Emanuela Pottinga. Má dokončené studium ve výše zmíněné škole, ale kdo mu zaručí, že ho přijmou v nemocnici jako zaměstnance? Kdyby mělo toto řešení platit, tak by všude musely být nemocnice nebo ordinace. Mladý člověk vystuduje a hledá uplatnění. Ne každý se dostane do zaměstnání blízko svého bydliště, aby nemusel brzy ráno vstávat a několik hodin cestovat do zaměstnání a ze zaměstnání. A co teprve mzda, která je podstatně nižší než ve velkých městech. Pracovat za mzdu nižší o několik tisíc a vykonávat úplně stejnou práci jak ve velkých městech, tomu se člověk ani nemůže divit.
Určitě by pomohly ubytovny a lepší spoje. Také výstavba nových bytů pro mladé by přispěla k tomu, aby mladí lidé neutíkali za lepšími podmínkami. Kde ale vzít na všechno dost peněz, když nejsou v celé České republice.
Na Univerzitě Palackého podle našich údajů v současnosti studuje 25 000 studentů.
Nikde se ale nepíše, kolik z nich je z Olomouckého kraje a kolik z nich v Olomouckém kraji zůstane v budoucnu. Najít totiž práci třeba jako učitel trvá někdy i několik let. Děti se nerodí, je jich málo, školy se zavírají, odchod do důchodu se prodlužuje pak se nemůžeme ale divit, že mladý člověk raději uteče za bezpečím zaměstnání třeba do Prahy. Pomohlo by určitě přilepšit finančně maminkám na mateřských dovolených, zbudovat školky a jesličky, jenže na to jsou potřeba peníze a ty přece v celé České republice nejsou."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x504892d058973.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Pracovni_uplatneni_mladych_Ol_kraj.doc (48 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse