Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Praha – vše o hlavním městě

Praha – vše o hlavním městě

Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce podává obsáhlé informace o Praze. Uvádí základní údaje a historii, přes vodstvo, obyvatelstvo, dopravu, průmysl, a jednotlivé čtvrti a obvody, až po národní, a jiné historické a kulturní památky.

Obsah

1.
Úvod
2.
Historie
2.1.
Vznik jména
2.2.
Historický vývoj města
3.
Základní údaje
3.1.
Poloha
3.2.
Počet obyvatel
3.3.
Rozloha
3.4.
Povrch
3.5.
Podnebí
4.
Vodstvo
4.1
Dnešní ostrovy
4.2
Zaniklé mosty
4.3
Dnešní mosty
5.
Obyvatelstvo
5.1
Růst počtu obyvatel
6.
Doprava
6.1.
Historie
6.2.
Současnost
7.
Rozdělení
7.1
Jádro
7.2
Vnitřní město
7.3
Vnější město
7.4
Okrajová zóna
7.5
Obvody
8.
Průmysl
8.1.
Průmyslová odvětví
9.
Národní památky
9.1
Pražský hrad
9.1.1
Starý královský palác
9.1.2
Nový královský palác
9.1.3
Katedrála sv. Víta
9.1.4
Kostel a klášter sv.Jiří
9.1.5
Ústav šlechtičen - Rožmberský palác
9.1.6
Lobkovický (pův. Pernštejnský) palác
9.1.7
Purkrabství
9.1.8
Zlatá ulička
9.1.9
Opevnění Pražského hradu
9.1.10
Královský letohrádek
9.1.11
Zahrady Pražského hradu
9.1.12
Jízdárna
9.2
Loreta
9.3
Klášter premonstrátů na Strahově
9.4
Petřín
9.5
Malostranské náměstí s kostelem sv. Mikuláše
9.6
Kostel P. Marie Vítězné a Pražské Jezulátko
9.7
Valdštejnský palác
9.8
Karlův most
9.9
Klementium
9.10
Staroměstská radnice
9.11
Staroměstské náměstí
9.12
Chrám Matky Boží před Týnem
9.13
Klášter sv. Anežky České
9.14
Karolinum
9.15
Obecní dům hlavního města Prahy a Prašná brána
9.16
Národní muzeum
9.17
Pomník sv. Václava
9.18
Klášter Na Slovanech (Emauzy)
9.19
Karlov
9.20
Vyšehrad
9.21
Betlémská kaple
9.22
Stavovské divadlo
9.23
Národní divadlo
9.24
Rudolfinum - Dům umělců
9.25
Petschkův dům - Pečkárna
9.26
Památník národního osvobození
9.27
Čestné pohřebiště krasnoarmejců na Olšanech
9.28
Památník protifašistického odboje v Kobylisích
9.29
Novoměstská radnice
9.30
Müllerova vila (Loosova vila)
9.31
Benediktinské arciopatství Břevnov
9.32
Bojiště na Bílé hoře s letohrádkem Hvězda a oborou
9.33
Hradiště Šárka
9.34
Výstaviště – Stromovka
9.35
Betramka - památník manželů Duškových a W. A. Mozarta
9.36
Zámek - bývalý cisterciácký klášter Zbraslav
9.37
Klausova synagoga
9.38
Maiselova synagoga
9.39
Pinkasova synagoga
9.40
Starý židovský hřbitov
9.41
Židovská radnice
9.42
Staronová synagoga
9.43
Španělská synagoga
9.44
Vysoká (radniční) synagoga
10.
Další památky
10.1
Archeologické památky
10.2
Kostely a svatyně
10.3
Paláce a historické budovy
10.4
Hrady, tvrze, zámky, letohrádky a usedlosti
10.5
Pomníky, sochy

Úryvek

“ VIII. PRŮMYSL

Praha je velikostí produkce i počtem zaměstnaných osob (asi 300 000) největším průmyslovým střediskem státu. Na úkor průmyslu však v posledních letech postupně vzrůstá podíl terciální sféry - všestranných služeb pro obyvatele a návštěvníky města.

Průmyslová odvětví:
Vedoucím odvětvím průmyslu je strojírenství (45% průmyslové produkce města): ČKD, Tesla, TOS, Praga, ZPA, Č. loděnice, Motorlet, Avia, Daewoo, aj.
Potravinářský průmysl (20%): masný: Písnice, Čakovice
mlékárenský : Radlice, Vysočany, Nusle, Holešovice
pivovarnický: Braník, Smíchov - Staropramen, Holešovice - Pražan
mrazírenský: Sedlec
čokoládovny: Modřany - Orion, Karlín - Meteor
pekárny, mlýny: Vysočany, Holešovice, Smíchov, Michle
Dále zastoupen průmysl textilní, elektrotechnický, konfekční, chemický, dřevozpracující, farmaceutický, průmysl kosmetiky, gumárenský (Mitas), polygrafický (Svoboda, Mír, Polygrafia), filmový (Barrandov).

IX. NÁRODNÍ PAMÁTKY

Pražský hrad
(národní kulturní památka)

Praha 1
Rozlehlý rezidenční a pevnostní areál v dominantní poloze nad městem, založený kolem r. 880. Od vzniku byl hlavním sídlem českých knížat a králů, od r. 1918 prezidentů republiky. Nejvýznamnější kulturní památka Prahy a České republiky, která v archeologických nálezech, stavbách, umělecké výzdobě , a uchovávaných sbírkách ze všech slohových období odráží a dokumentuje vývoj od 9. do 20. stol.
Starý královský palác - původní obydlí knížete Čechů z 9. stol., po 1135 přebudováno v románskou falc a ve 13. až 14. stol. v gotický královský palác. V letech 1485 - 1502 radikálně přestavěno v pozdně gotickém slohu a následně rozšířeno o raně renesanční Ludvíkovo křídlo (1502 - 1510). Renesanční obnova po požáru r. 1541 připojila křídlo Nových desek zemských (U. Aostalli, 1564 - 1566), pozdní baroko pak již jen spojovací a hlídkové Tereziánské křidlo (1766 - 1768)a nové průčelí do III. nádvoří. Nejcennější prostory: románská Soběslavova síň, sloupová síň Václava IV., tzv. Vladislavova ložnice, Vladislavský sál (B. Ried), Jezdecké schody (B. Ried), Sněmovna (B. Wolmuth, 1559 - 1564), Česká kancelář - dějiště defenestrace místodržících r. 1618, kostel Všech svatých (rom., got., obnoven renes. 1570 - 1580).
Nový královský palác - renesanční a barokní panovnická rezidence v západní části Hradu, zbudovaná postupně v l. 1564-1616 pro Maxmiliána II. a Rudolfa II. podle plánů B. Wolmutha, G. Gargiolliho a G. M. Filippiho. Stavebně sjednocena a upravena byla v duchu barokního klasicismu N. F. L. Paccassim v l. 1753 až 1775. Dnes slouží úředním a reprezentačním účelům prezidenta republiky. Nejvýznamnější objekty a prostory: Matyášova brána, Plečnikova sloupová síň, Španělský sál, Rudolfova galerie, Trůnní sál, 14 společenských salonů, obrazárna Pražského hradu, kaple sv. Kříže.
Katedrála sv. Víta - korunovační chrám českých panovníků a hlavní chrám římskokatolické pražské arcidiecéze. Gotická a novogotická stavba byla založena na místě předrománské rotundy z 10. stol. a románské baziliky z 11. stol. v r. 1344. Východní část zbudována ve 14. stol. Matyášem z Arrasu a Petrem Parléřem. Západní část dómu dostavěna v l. 1876 - 1929 J. Mockerem a K. Hilbertem. Nejcennější prostory a památky katedrály: kaple a hrob sv. Václava, komora českých korunovačních klenotů se Svatováclavskou korunou a dalšími svátostninami, hrobka českých králů v podzemí chrámu, náhrobek habsburských vládců, náhrobek sv. Jana Nepomuckého, tumby přemyslovských panovníků, chrámová pokladnice a poklad, 20 chórových kaplí, vnější a vnitřní triforium se sochařskou portrétní galerií založenou ve 14. stol., pozůstatky předrománského a románského chrámu, Zlatá brána s mozaikou Posledního soudu na jižním průčelí atd. Ke katedrále se na západě přimyká barokní Staré proboštství, v jehož zdivu je uchována část původní románské rezidence pražských biskupů z 11. stol. Před jižním průčelím nové části chrámu je umístěna gotická jezdecká socha sv. Jiří ze 70. let 14. stol."

Poznámka

Havlíčkovo gymnázium

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera891
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse