Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Pravěk a archeologie

Pravěk a archeologie


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Práce obsahuje stručnou charakteristiku tématu pravěk a zejména archeologie.

Obsah

1.
Archeologické prameny a metody
2.
Archeologický výzkum
3.
Spol. archeologie s dalšími obory
4.
Datování v archeologii
5.
Dějiny archeologie

Úryvek

"Pravěk
období od starší doby kamenné - starší doby železné
- První člověk před 3. Mil. Lety
PREHISTORIE = rekonstrukce života dávno zaniklých společností
ARECHEOLOGIE = předmět prehistorie
hmotné prameny (sídliště, pohřebiště, pole, poklady, nálezy = ARTEFAKTY)

ARCHEOLOGICKÉ PRAMENY A METODY
Pravěké sídliště, pohřebiště, pravěké doly, mohyly, hroby, brázdy po orbě,…
HROMADNÉ NÁLEZY: artefakty, polotovary,poklady
- Letecká archeologie = vyhledávání artefaktů bez zásahu do terénu (pomocí snímků)
- Arch. terénní výzkum = při:stavební činnosti,těžbě uhlí,hluboké orbě,těžbě písku,hlíny..)

ARECHEOLOGICKÝ VÝZKUM
Systematický = rozsáhlejší problémy, předem položené otázky, trvají několik sezon
Předstihový, zjišťovací = zjišťují, zda nějaká současná činnost (stavba silnice, budovy,…) neohrozí skryté objekty
Záchranný = je nutné podle zákona nahlásit nález a umožnit zíchranu objektů a předmětů; nesmí se provádět „vlastní vykopávky“
Dokumentace – popis, kresba a fotografie

SPOL. ARCHEOLOGIE S DALŠÍMI OBORY
Etnologie (národopis) = pomáhá při rekonstrukci výroby nebo způsobu použití předmětu
Numizmatika = zabývá se nejstaršími platidly, otázky spojené s ekonomikou
Srovnávací jazykověda = studuje vývoj jazyků na světě
Dějiny umění = vysvětlují použití nejstarších dokladů pravěkého výt. Projevu
Paleantropologie = proces vzniku a vývoje člověka (vzezření, věk, pohlaví, příčiny úmrtí, nemoci,…)
Paleontologie a Paleobotanika = zvířena a rostlinstvo

DATOVÁNÍ V ARCHEOLOGII
Chronologie = určování stáří
: chro. Relativní – určení stáří, co je starší a co mladší
: chro. Absolutní – skutečný letopočet
Radiokarbonové datování – využívání rozpadu radioakt.uhlíku v tělech po zániku života člověka a poločasu jeho rozpadu
Dendrochronologie – letokruhy na stromech
Archeologická kultura = objekty vzájemně si příbuzné,trvající v jedné určitédobě,na urč.území."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5251b09d707b4.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Pravek_archeologie.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse