Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pravěké nálezy z okolí Kunětic a Kunětické hory

Pravěké nálezy z okolí Kunětic a Kunětické hory


Kategorie: Archeologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se velmi stručně zabývá pravěkými nálezy z oblasti Kunětic a Kunětické hory. Pojednává o nejstarších nálezech a nejvýznamnějších nálezech z období lužické kultury.

Obsah

1.
Nejstarší nálezy
1.1.
Další nálezy
2.
Nejvýznamnější nálezy pocházejí z období lužické kultury
2.1.
Další nálezy

Úryvek

"Kunětice, Kunětická hora a okolí, okres Pardubice

Nejstarší nálezy:
- na Kunětické hoře byl nejpozději v 5. tisíciletí př.n.l. lámán porcelanit, který byl rozvážen ve velkých kusech do okolí
- výrobky z porcelanitu pocházejícího pravděpodobně z kunětické hory nalezené ve východních Čechách: škrabadla, drásadla, hoblíky

Další nálezy:
Pozdní lengyelská kultura:
- Kunětice – ojedinělé nálezy měděných předmětů (dvoubřité sekery a dvojramenné sekeromlaty), u většiny z nich byl prokázán původ v karpatské oblasti
Únětická kultura:
- z této doby pravděpodobně pochází nálezy pazourkových seker

Nejvýznamnější nálezy pocházejí z období lužické kultury:
- rozsáhlé pohřebiště v Kuněticích (nález 80ti nádob)
- unikátní nález dvojramenného mlatu, pravděpodobně import z mohylového prostředí; nefunkční, sloužil zřejmě jako odznak moci
- zvýšená intenzita lužických osad a pohřebišť v okolí nabízí předpoklad, že na Kunětické hoře bylo hradiště; podrobnější výzkum bohužel není možný kvůli středověké zástavbě hradu
- doba železná – závěsky z bronzu opatřené kroužkem (k zavěšení), provrtané kulovité palice

Další nálezy:
- rituální předměty slezskoplatěnické kultury
- Keltové - doklady hromadné výroby rotačních mlýnských kamenů pod Kunětickou horou"

Poznámka

Psáno heslovitě.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47ff392a5cda6.zip (5 kB)
Nezabalený formát:
Praveke_nalezy_Kunetice.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse