Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Pravěké osídlení českých zemí - encyklopedie českých dějin 1/30

Pravěké osídlení českých zemí - encyklopedie českých dějin 1/30


Kategorie: Dějepis, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Profesionálně zpracovaná práce přináší podrobný výklad středoškolské látky z oblasti českých dějin. Pokrývá vývoj člověka, hospodářství, společenského uspořádání i umění od starší doby kamenné po stěhování národů. Součástí textu je rovněž vysvětlení některých užívaných pojmů a názvů. Následující část série naleznete zde Osídlení našich zemí Slovany, Sámova říše, Velká Morava - encyklopedie českých dějin 2/30.

Obsah

1.
Rozdělení starší doby kamenné
2.
Starší paleolit u nás
3.
Střední paleolit u nás
4.
Mladší paleolit u nás
5.
Mezolit
6.
Neolit
7.
Náboženské předměty
8.
Umění
9.
Keramika
10.
Pohřby v době bronzové
11.
Stěhování národů
12.
Doplňující informace
12.1.
Přezletice
12.2.
Pavlov
12.3.
Věstonická Venuše
12.4.
Žďáření
12.5.
Rytiny
12.6.
Šaman
12.7.
Pohřbívání

Úryvek

"Rozdělení starší doby kamenné
Počáteční a zároveň nejdelší epocha vývoje lidské společnosti nese název paleolit (starší doba kamenná). Toto období je členěno na paleolit nejstarší, starší, střední a mladší. Nejstarší paleolit není v českých zemích zastoupen vůbec.

Starší paleolit u nás
V českých zemích nebyly nalezeny žádné doklady o pobytu nejstaršího typu myslícího tvora zvaného Homo habilis (člověk zručný). Ale již další typ Homo erectus (člověk vzpřímený – výška cca 165 cm), a sice jeho druh zvaný pithecantropus, zde zanechal své stopy. Z období 700 000 let př.n.l. se nedochovaly kosterní pozůstatky člověka, ale jedná se o jiné doklady o jejich pobytu a činnosti. Nejstarší dochované nálezy u nás – většinou jde o nálezy hrubě opracovaných kamenných nástrojů: úštěpy s ostrou hranou a pěstní klín či pazourek byl v těchto oblastech vzácný. Nástroje byly zpravidla zhotoveny z křemene.
Nálezy kamenných nástrojů z této doby jsou známy ze středních Čech (Sedlec u Prahy, Letky u Prahy, Přezletice), střední Moravy (Modřice u Brna, Brno - Červený Kopec, Brno – Stránská skála, Brno – Židenice). Lidé zde nežili trvale, pouze se sem přesouvali v meziledových dobách. Pohybovali se v malých tlupách a živili se sběrem rostoucích plodin a lovem větší zvěře, měli i oheň.

Střední paleolit u nás
Střední paleolit (250 000 – 40 000 př.n.l.) je období počátku lidského druhu Homo sapiens neandrtalis (člověk neandrtálský). Chodí vzpřímeně, čelo ustupuje prudce vzad, chybí mu bradový hrbol. Opět se vystřídalo několik fází oteplení s výrazným ochlazením. Osídlení země mělo již trvalejší charakter. Pozůstatky neandrtálců, které se zachovaly na našem území: dětská čelist z jeskyně Šipka u Štramberka a čelist dospělého člověka z jeskyně Švédův stůl v Moravském krasu. Kromě toho existují bohatší nálezy kamenných nástrojů (disková jádra, hroty, vrtáky, rydla) z Býčí skály v Moravském krasu, v Předmostí u Přerova, v Lobkovicích, Sedlec u Prahy aj.
V této době vzrostl význam lovu pro zajišťování obživy, využití kůží a kostí (mamut, dlouhosrstý nosorožec, jeskynní medvěd, pratur, bizon, sob). Tlupy lidí žijících společně byly větší – i několik desítek. Přirozená dělba práce mezi mužem a ženou.

Mladší paleolit u nás
Mladší paleolit (40 000 – 10 000 let př.n.l.) je doba nástupu člověka dnešního typu – Homo sapiens sapiens (člověk rozumný)."

Poznámka

Součástí práce jsou dvě fotografie o rozsahu cca 0,5 strany.
Důležité informace jsou tučně značeny.
Hesla rozšířená v doplňujících informacích jsou v textu zvýrazněna barevně a podtržením.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f8f9118cfd84.zip (40 kB)
Nezabalený formát:
Praveke_osidl_enc_ces_dejin.doc (83 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse