Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Právní formy podnikání

Právní formy podnikání


Kategorie: Obchodní akademie, Ekonomie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, Uničov

Charakteristika: Práce je zaměřena na maturitní otázku z podnikání. Práce obsahuje například charakteristiku podnikání, obecné podmínky pro zahájení podnikání, fyzickou a právnickou osobu, přehled právních forem podnikání, právní normy upravující podnikání.

Obsah

1.
Charakteristika podnikání
2.
Obecné podmínky pro zahájení podnikání
3.
Fyzická a právnická osoba
4.
Přehled právních forem podnikání
5.
Právní normy upravující podnikání

Úryvek

"Podnikání
Ž Je soustavná, opakovaná činnost, provozovaná na vlastní jméno, vlastní účet, na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení zisku.
Ž Je vymezeno a upravováno právními normami
Ž podnikání vymezují 2 zákony:
a) živnostenský zákon
b) nový občanský zákoník (Zákon o obchodních korporacích)

Právní norma
Ž všeobecné pravidlo chování, vydané státem v předepsané formě a vynutitelné státní mocí např. ústavní zákon – ústava

Podnik
Ž soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání
» Hmotné složky- budovy, stroje, výrobní zařízení
» Nehmotné složky- značka firmy, licence, software, know-how= nehmotné složky podnikání)
» Osobní složky- schopnost pracovní síly – tzn. pracovní síla = zaměstnanec

Podnikatel → je právně samostatný subjekt, který vyvíjí činnost svým jménem a na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení zisku

Právní subjektivita → pro podnikatele znamená – možnost vstupovat do právních vztahů (například uzavírat smlouvy s dodavateli, odběrateli, bankou…)


Podnikavost → umění přijít s něčím novým

Podmínky podnikaní:
a) všeobecné - dosažení 18 let, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům
b) zvláštní- odborná způsobilost (vyučení v oboru), zodpovědnost

Podnikat mohou:
a) FO – je to člověk, občan, který nabývá právní způsobilost k právům a povinnostem a způsobilost k právním úkonům, což je nezbytné pro podnikání
b) PO – sdružení 2 a více FO nebo PO, za účelem zisku a jsou zapsány v obchodním rejstříku, považuje se za samostatný subjekt."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55ec4116b1de8.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Podnikani2.doc (72 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse